VÅRDA SKÅNE. Den skånska vården mår inte bra. Tillgängligheten är dålig. Ekonomin befinner sig i fritt fall. Personalen protesterar.

Då det sittande Styret uppenbarligen inte klarar av att få ordning på vården har Allians för Skåne i dag bjudit in Henrik Fritzon (S) och Anders Åkesson (MP) till samtal. ”Vi är allvarligt oroade över utvecklingen i den skånska vården”, skriver de i brevet. Och fortsätter: ”Det krävs krafttag, nytänkande och reformvilja om den skånska vården ska bli lika effektiv som åtminstone genomsnittet i jämförbara länder.”

Det var vi sex partier som en gång stod bakom Hälsovalet, därför är det rimligt att vi också ser till att hjälpas åt för att få ordning på vårdkrisen. För skåningarnas skull, kommenterar alliansföreträdarna.

Jonas Duveborn