DEBATT. Ekonomin i Region Skåne ser ut att gå mot ett kraftigt underskott 2017, prognosen visar mot ett resultat som är 1,1 miljarder kronor sämre vad som har budgeterats. Trots detta förhalar Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslut som vi gemensamt har ställt oss bakom i regionstyrelsen. Det är varken samarbetsinriktat eller ansvarsfullt.

Av de sexton åtgärder för att få bukt med den galopperande kostnadsutvecklingen i Region Skåne som vi arbetade fram tillsammans 2015, låg Moderaterna och Allians för Skåne bakom tretton. En av dessa åtgärder var att se närmare på schemaläggningen av personal så att alla operationslokaler framöver ska kunna användas under en större del av dygnets timmar än i dag, och att undersöka möjligheterna att låta externa vårdgivare hyra in sig på kvällar och helger.

Vid en uppföljning några månader senare konstaterades det kort att just den här frågan är komplex och kräver ytterligare utredning.

Efter att under ett år ha väntat på någon form av kompletterande uppföljning valde vi att lyfta frågan på regionfullmäktige (4/4). Svaret blev att mängder av åtgärder för att säkerställa optimal operationskapacitet redan har vidtagits. Det är ju alldeles utmärkt. Men det är inte vad regionstyrelsen har beslutat om. Och långtifrån vad vi vill.

Region Skåne investerar många miljarder kronor i nya lokaler och ny utrustning i Lund, Malmö och Helsingborg. Vi politiker har ett ansvar gentemot skåningarna att använda resurserna på ett effektivt sätt – för bättre ekonomi och ökad tillgänglighet. Vid årsskiftet var det 4 930 skåningar som hade stått i kö till operation eller åtgärd under längre tid än vårdgarantins 90 dagar. Det är 2 507 fler än för två år sedan.

Schemaläggning av all personal är fortfarande en fråga som Sveriges Kommuner och Landsting duckar för. SKL hänvisar till att arbetstidsfrågor ska avgöras lokalt och regionalt. Men lokalt och regionalt vågar ingen riktigt ta fajten när läkarskrået slår klackarna i backen och försvarar de jouravtal som gör det möjligt för dem att arbeta extra för bemanningsbolag.

Region Skånes kostnad för denna hyrpersonal har mycket riktigt fortsatt uppåt.  Förra året slutade notan på 409 miljoner kronor, vilket är nästan en fördubbling på bara två år. Det måste vara möjligt även i förvaltningsdriven verksamhet att kunna planera in en operation efter kl 15.

Att det finns ett intresse från privata vårdföretag att få tillgång till Region Skånes operationslokaler är långtifrån osannolikt. Det händer gång på gång att frågan kommer upp, som i Halland där ett vårdföretag ville ta över lokaler i Falkenberg som det offentliga hade lämnat. Om den egna verksamheten inte har möjlighet att operera dygnet runt kan operationssalarna, med sin dyra utrustning, hyras ut på kvällar och helger till de som vill använda dem. Patienterna bryr sig inte om vem som utför ingreppen, det viktiga är att kvaliteten är hög.

Lika överraskat positiva som vi var 2015 över att S och MP i Region Skåne verkade lyssna på oss, lika förvånat negativa är vi nu över hur de har slarvat bort dessa frågor. Deras styrning av organisationen förblir oklar. Det är mer en ordförandefråga än en systemfråga. Nu är det hög tid att agera!

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen
Region Skåne

Carina Wutzler (M)
ersättare i regionstyrelsen
Region Skåne

Artikeln har också publicerats i Kristianstadsbladet (26/4).