KRÖNIKA. Statens långa arm och klåfingrighet når längre och längre ner i den kommunala kärnverksamheten. Direktiv, riktlinjer och förmaningar rinner just nu, som en strid ström från Rosenbad i Stockholm, ut till landets alla kommuner.

Ivern att detaljstyra är påtaglig. Det handlar om allt från nattbemanning på våra särskilda boenden till vilka telefonnummer vi ska ha på vår hemsida. Frågor som vi på ett ypperligt sätt kan hantera själva i kommunerna och som staten rimligtvis borde överlämna med varm hand till kommunerna att sköta.

I stället borde staten fokusera på de verkliga samhällsutmaningarna och låta kommunerna utveckla och sköta sin verksamhet själva.

En sådan stor samhällsutmaning som är gemensam för landets samtliga landsbygdskommuner är bredbandsutbyggnaden. Detta är verkligen en fråga som Rosenbad borde fokusera på och ägna kraft åt att lösa.

Modellen för bredbandsutbyggnad i småorter och på landsbygden håller inte i verkligheten. Sverige behöver därför en ny målsättning som täcker hela landet. För alla som bor där och inte minst för alla de små landsbygdsföretagen som är så viktiga för landsbygden och hela Sverige. Byalag förutsätts ha kompetens för att leda komplicerade projekt, samordna olika tillstånds- och bidragsgivare (landsbygdprogrammet, kommunen, Post- och telestyrelsen och länsstyrelsen med flera), marknadsföra projekt, få med traktens folk, upphandla teknik, skriva markägaravtal och så vidare. Och föreningarna måste finnas kvar även efter ett genomförande med allt vad det innebär.

Modellen förutsätter att det finns eldsjälar med hög it- och juridisk kompetens. Som kan lägga ned massor med tid. Eldsjälarna har ofta företag som kräver sitt och de ska samtidigt ofta kämpa mot försämringar i annan infrastruktur som post, tele och vägunderhåll.

För mig som centerpartist är det uppenbart att staten idag lämpar över ett orimligt ansvar på ideella krafter i byalag när bredband ska dras. För att människor ska kunna leva och bo i hela landet så krävs det att vi har en fungerande infrastruktur och bredband. Därför bör staten ta hela ansvaret för bredband till småorter och på landsbygden. Inte överlämna till marknaden där den inte fungerar.

Sofia Nilsson (C)