DEBATT. Att Sverige ska vara ett föregångsland när det kommer till klimatarbete tycker vi som centerpartister är en självklarhet. Som ett grönt parti tycker vi dessutom att vägen till att nå våra klimatmål måste bli kortare. Av de skälen är vi fortsatt kritiska till regeringens strävan efter att kilometerskatten ska införas – trots att den saknar klimatnytta och dessutom skulle slå hårt mot landets landsbygd och företagande som på grund av Sveriges geografi, med ofta långa avstånd, är beroende av transporter av varor.

Sveriges basindustri, som exempel för biodrivmedelsproduktionens överlevnad träindustrin, skulle ta stor skada av kilometerskatten. Den skulle dessutom slå hårt mot de små och mellanstora företag som är beroende av transporter för sin överlevnad. Och klimatnyttan ja – den saknas som sagt eftersom det är avstånd och inte faktiska utsläpp som räknas. Nej, en kilometerskatt är endast ytterligare ett av regeringens slag i luften vad gäller miljöarbete. Det är utsläpp som ska beskattas och det är goda exempel som ska ges incitament vilket vi i Centerpartiet vill omsätta i praktik genom att bland annat dubblera den miljöbilspremie som regeringen utlovar.

Sverige är ett exportberoende land med många företagare som både skapar viktiga arbetstillfällen och som ger landet skatteintäkter. Vi hoppas därför nu att regeringen i stället för att ta fram ett reviderat förslag om kilometerskatt inriktar sig på de reella utmaningar på klimatområdet vi står inför. En omställning till ett fossilfritt samhälle är nödvändigt och därför måste vi nu vara lösningsorienterade – vilket innebär att veta vad rätt lösning också är.
Birte Sandberg (C)
Gruppledare Region Skåne