VÅRDA SKÅNE. Inför ersättningsmodeller som är anpassade för digitala vårdbesök och upphandla en teknisk plattform för digitala vårdbesök. Det föreslog Allians för Skåne på dagens sammanträden i beredningen för e-hälsa och i hälso- och sjukvårdsnämnden. Den miljöpartistiske ordföranden ville dock inte ta upp förslagen till beslut, utan sade att beredningen kommer att återkomma till frågan i framtiden.

– Framtiden är här och den stannar inte, och då kan inte heller vi stå stilla. Sjuka skåningar ska kunna kontakta sjukvården på ett så enkelt sätt som möjligt. Lösningar finns redan, vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt, säger Simon Röstin (M), vice ordförande i beredningen för e-hälsa.

– En digital värld kräver digitala lösningar. Denna typ av tjänster är ett sätt att bromsa skenande kostnader och samtidigt förbättra tillgängligheten för de skåningar som har svårt att ta sig till en vårdcentral. Vi hoppas att vi får med oss de styrande i S och MP på det här för detta är ett initiativ som ligger helt rätt i tiden, säger Gilbert Tribo (L), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Skåningarna måste få bättre och snabbare tillgång till vården. Digitala vårdbesök i olika former är en avgörande del av detta. Och dels kan vi inte vänta på att Region Skåne utvecklar en egen plattform, dels är det inte Region Skånes uppgift, säger Niels Paarup-Petersen (C), ledamot i beredningen för e-hälsa.

– Skånsk sjukvård ligger efter med digitala lösningar. För patienternas skull måste vi på ett ansvarsfullt sätt haka på utvecklingen och dra nytta av de innovationer som finns. Vårdköerna har växt på ett alarmerande sätt och detta är en del av lösningen för att människor ska komma fram snabbare, säger Carl-Axel Johansson (KD), ledamot i beredningen för e-hälsa.

Johan Folin