DEBATT. Hela Skåne förtjänar en pålitlig och klimatsmart kollektivtrafik – och den ska vara tillgänglig oavsett var i regionen man bor, arbetar eller studerar.
Bara några exempel på områden där en förbättring måste komma till stånd är att säkra att tåg och bussar faktiskt ska gå i tid, med ökad turtäthet och att reseinformationen ökar.
Kort sagt ser Centerpartiet i Region Skåne en rad utmaningar på kollektivtrafiksområdet vilket är oroande med tanke på hur viktig den är för en livskraftig och modern utveckling. Det finns alltså en rad åtgärder måste lösas för att kollektivtrafiken kan sägas hålla den servicenivå som vi menar att resenärerna har rätt att kräva.

En sådan sak är att det ska vara lätt att kunna köpa biljett och att det ska finnas tillgångar till biljettautomater i varje skånsk centralort. I dag använder många Skånetrafikens app för att köpa biljett men vi ser att det tveklöst fortfarande finns ett stort behov av fysiska biljettautomater. Det är därför inte hållbart att det som exempel enbart finns exempelvis en butik som agerar återförsäljare på en ort och om denna då är stängd att man inte kan fylla på resekassa. Vi anser också att för att öka Skånes attraktivitet som besöksmål så är just möjligheten att ladda på sitt kort med en summa eller köpa tur-och-retur.

Lars Hansson (C)
Ledamot kollektivtrafiknämnden, Region Skåne