KRÖNIKA. Förtroendet för samhällets grundläggande funktioner krackelerar. Tilliten till att staten finns där när man som mest behöver slås sönder bit för bit när vi hör talas om människor som inte får hjälp av polisen när de utsätts för brott, eller när sjukvården tvingas ställa in en canceroperation.

När människor blir sjuka ska vården finnas där. Det måste finnas ett förtroende i samhället för att så är fallet. Det är hela grunden för att man vill vara med och betala in en stor del av sin inkomst i skatt till den gemensamma välfärden.

Det vi ser idag är att vården inte alltid kan leva upp till detta. Vårdköerna är ett systemmisslyckande. Idag är det bara var tredje svensk som anser att sjukvårdssystemet fungerar bra, rapporterar Vårdanalys – en minskning med 13 procentenheter sedan 2010. Varannan patient väntar över tre timmar på akuten och var tionde över sju timmar – och de som får vänta längst är de äldre.

Väntetiderna och överlevnaden i olika sjukdomar skiljer sig också ofta mycket åt mellan olika landsting och regioner. I Region Skåne var det 59% som fick sin operation inom 60 dagar under 2016 – en nedgång med tio procentenheter på två år.

Det är inte acceptabelt. Den statliga samordningen och inflytandet över vården måste öka för att kunna styra upp de stora problem som finns. Befolkningen måste på nytt kunna känna tillit till vården.

Vad gör då regeringen åt detta? Igår presenterade man vårbudgeten, men lösningarna på systemfelen lyser med sin frånvaro. Istället verkar linjen mest vara att göra fler och fler saker gratis och att ibland smeta ut mindre pengapåsar över regioner och landsting, utan att tydligt säga vad pengarna ska användas till.

Kömiljarden, som belönade de landsting och regioner som bäst arbetade för bra tillgänglighet i vården, avskaffade man istället.

Däremot vill jag berömma regeringen för att man försöker lösa problemen inom förlossningsvården – också det en grundläggande samhällsinstitution för vilken medborgarnas tillit minskar. Skåne kommer att få ta del av 65 av totalt 500 miljoner kronor som man öronmärkt till förlossningsvården.

Personalflykten bland barnmorskor har drabbat även Skåne och många blivande mödrar oroar sig för om de överhuvudtaget kommer att få plats på sjukhuset när det är dags för förlossning. Regeringens satsning är ett steg i rätt riktning.

Det går dock inte heller att komma ifrån att man ger med ena handen och tar med den andra – samtidigt som man vill tillföra förlossningsvården resurser för att kunna bli bättre arbetsgivare så innebär regeringens föreslagna skattehöjningar att innebära att bland annat just fler barnmorskor kommer att få betala statlig inkomstskatt.

Det är en bakvänd logik och tyvärr är den ganska typisk för hur den här regeringen agerar i sina budgetar. Det är mycket trixande och få lösningar som står i paritet med de stora samhällsproblemen.

Sverige behöver en reformagenda för en bättre vård. Vårbudgeten innehåller vissa ljusglimtar, men överlag är den långt ifrån den medicin landet och Skåne behöver. Det är hög tid att byta regering.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne