VÅRDA SKÅNE. Centerpartiet i Region Skåne har idag lämnat in en motion till regionfullmäktige om att införa internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) i Region Skåne. Den psykiska ohälsan ökar i en allt snabbare takt i vår omvärld, något som ställer ökade krav både på primärvård och psykiatri. Därför behövs alternativ till den traditionella KBT-behandlingen där e-hälsans möjligheter kan komma till god användning.

– Forskning från Lunds universitet visar nu på att internetbaserad KBT är en verksam behandlingsmetod där 60 procent av patienterna hade förbättrad psykologisk funktion, jämfört med 35 procent hos de patienter som genomgick vanlig behandling på vårdcentral, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

Studien som är gjord av Catharina Strid på Institutionen för psykologi vid Lunds universitet omfattar 900 patienter som fick behandling under 12 veckors tid i tre olika grupper och som alltså visar på bättre psykologisk funktion vid behandlingens slut hos de patienter som genomfört den internetbaserade terapin.

– Internetbaserad KBT är en behandlingsform som kan öka tillgängligheten gentemot patienterna avsevärt där resurserna idag är begränsade men efterfrågan bara blir större med den ökade psykiska ohälsan i samhälle, avslutar Birte Sandberg (C).

Linus Hannedahl