DEBATT: Nu är det äntligen dags för påskfirande, och förutom att vi pyntar våra hem med färgglatt pynt, kycklingar och björkris så innebär det att tusentals skåningar sätter sig i bilen och åker på konstrunda.

Ronny Johannessen (M)

För 50 år sen, startades den första konstrundan i Sverige, av det som idag heter Östra Skånes Konstnärsgille. Konstrundan är ett utmärkt tillfälle för skånska konstnärer att visa upp sin konst och samtidigt sälja sina verk. Det sistnämnda är särskilt värt att beakta. Skånes konstrundor beräknas omsätta ungefär 60 miljoner kronor, och är oumbärlig för många konstnärers inkomst. Allt för många är idag beroende av olika typer av stöd från det offentliga för att kunna bedriva sin verksamhet och så skall det inte behöva vara.

Som moderat kulturpolitiker så vill jag slå ett extra slag för den fria konsten och kulturen. Politikens uppgift får aldrig vara att peka ut vad som är bra eller dålig konst. I ett fritt samhälle, måste vi värna den fria kulturen. Det är en av anledningarna till att vi vill att konstnärer skall stå på egna ben i större utsträckning, fria från offentliga medel. För när vi politiker fördelar pengar mellan olika kulturaktiviteter, så måste vi även ställa krav på någon form av leverans för att kunna motivera det för skattebetalarna. Det riskerar då att slå undan benen för vissa konstnärer, eftersom deras arbete kanske inte faller inom ramen för vad de folkvalda råkar anse vara ”bra kultur”. Därför är det särskilt viktigt att fler och fler konstnärer kan stå på egna ben, fria att uttrycka sig, utan att lokala politiker skall komma med pekpinnar.

Därför har vi tidigare föreslagit att när Region Skåne beviljar anslag till olika aktiviteter, så skall dessa vara tidsgränsade. Då blir det tydligt för alla inblandade hur länge man kan räkna med stöd, och att man efter en viss tid måste stå på egna ben. Vi vill även fortsätta arbeta mer med ”Kulturella och kreativa näringar”, KKN. Det är ett projekt vars huvudsyfte är just att lyfta kulturutövare så de hittar sin roll som entreprenörer och företagare och genom detta kan försörja sig på sin verksamhet. Vilket i sig stärker både dem och det skånska kulturlivet.

Idag ger vi ofta stöd till samma verksamheter år efter år, vilket gör att många blir beroende av ekonomiskt stöd från det offentliga. Vår förhoppning är att genom att tidsbegränsa ekonomiskt stöd och vara tydliga med vad som gäller i god tid, så kommer dessa kulturutövare se till att lösa finansiering utan stöd från Region Skåne, och då kan vi istället arbeta med att stötta nya talanger och idéer.

Så ta chansen att komma ut under påskhelgen, ta del av våra skånska konstnärers verk och se om du kan hitta något som passar hemma hos dig! Glad påsk!

Ronny Johannessen (M)
2 vice ordförande i kulturnämnden