KRÖNIKA. En god tillgång till kollektivtrafik och skolor med goda resultat, kan vara av avgörande betydelse för var man bosätter sig, väljer att arbeta eller studera.

Så många som åtta av tio bostadsköpare anger att goda förbindelser med kollektivtrafik är den viktigaste aspekten vid ett bostadsköp.

Det är viktigt att bussar och tåg går i tid och att anslutningstrafiken är pålitlig. Naturligtvis är informationen också avgörande, relevant och snabb där förseningar och orsaker snabbt kommer till de som är på resande fot. Kort sagt, kollektivtrafiken ska vara ett fullgott alternativ till bilen i många lägen. Dit är det fortfarande en bit kvar, särskilt med tanke på turtätheten.

Det är en mycket stor skillnad i pendlingsbarhet om det kommer en buss var tionde minut, en gång i halvtimmen eller en gång per timme. Upplevelsen av ständig jakt mot klockan ökar desto mer sällan ett tåg eller buss kommer.

Som sydostskåning chansar jag ibland och springer så fort det går, för att hinna med entimmeståget till Tomelilla.

Som bekant går tågen halvtimmesvis på Ystadbanan mellan Ystad och Malmö som på de flesta andra tågsträckor i Skåne. Däremot är det glest mellan tågen på Österlenbanan mellan Simrishamn, Tomelilla och Ystad – där det än så länge bara är heltimmestrafik.

Ofta springer jag från ett möte med hopp om att hinna med timmeståget till Tomelilla. Andra tittar oförstående på mig och klockan och säger” men en halvtimme till kan du väl stanna? ”Ofta ser jag tåget på väg ut ur Citytunneln när jag själv befinner mig springandes i rulltrappan ner till perrongen. Ibland ställer jag bilen i Ystad som en säkerhet för att komma hem lite tidigare. Det ger mig dessvärre dåligt politikersamvete för resestatistiken för ”min” station, men sluttiden för dagen kan ibland vara avgörande om jag hinner simma på Österlenbadet den kvällen eller ej.

Turtätheten är av stor betydelse för hur många som väljer kollektivtrafiken framför bilen. Studier visar att genom att öka turtätheten till halvtimmestrafik ökar också den ekonomiska täckningsgraden och en satsning kan istället generera pengar till ytterligare fler turer per dag. Skånetrafiken hänvisar till mycket goda erfarenheter i Trafikplan 2018 från Ystadbanan med halvtimmestrafik hela veckan.  Nu kommer det att införas halvtimmestrafik också på helger mellan Kävlinge – Helsingborg, vilket är mycket bra för ett rundare Skåne.

Jag anser att det är ytterst betydelsefullt att tåg alltid körs minst med halvtimmestrafik och att regionbussarnas körningar framför allt utanför storstadsområdena inte glesas ut ytterligare. Det är oroande att den styrande S och MP minoritetens främsta, eller i värsta fall enda, fokus är ensidigt riktat till storstaden. För ett Skåne i balans behövs trafik med fokus på både land och stad. Inte som nu utesluta mindre orter och landsbygden ur utvecklingsarbetet.

Hela Skåne ska leva och kollektivtrafiken är en viktig del av detta framtidsbyggande, då behöver man satsa på hela kedjan. I den kedjan är turtätheten en av de mest bärande delarna, särskilt om man vill att fler resenärer ska kunna ta bussen eller tåget hela vägen.

Jag och Centerpartiet kommer naturligtvis fortsätta arbeta för halvtimmestrafiken.

En halvtimme betyder så mycket!

Birte Sandberg (C)
Gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne