VÄRNA SKÅNE. Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter mars 2017 visar på en fortsatt hög kostnadsutveckling. Prognosen för helåret pekar nu mot ett resultat som är 1,2 miljarder kronor sämre än budgeterat.

– Mot bakgrund av den dåliga kostnadskontroll som Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne har uppvisat är detta inte förvånande, säger Gilbert Tribo (L). Däremot är det förvånande att de lägger beslutsförslag för att komma till rätta med ekonomin på bordet en timme före dagens sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott.

– Lika förvånande är att Styret, trots den synnerligen allvarliga ekonomiska situationen, nöjer sig med att bara uppdra åt regiondirektören att återrapportera effekten av beslut tagna under 2015 och 2016, säger Pontus Lindberg (M). Detta borde vara en självklarhet.

– Allians för Skåne har därför lagt ett tilläggsyrkande att regiondirektören till sammanträdet med arbetsutskottet den 23 maj ska ta fram fler förslag på kostnadsreducerande och intäktsförstärkande åtgärder, säger Birte Sandberg (C).

– Det reella anställningsstopp som Styret nu föreslår, och det självklara fastslåendet av att budgeten ska hållas, måste kombineras med högsta ekonomiska restriktivitet, säger Birgitta Södertun (KD).

(Mynewsdesk)

Jonas Duveborn