VÅRDA SKÅNE. Kristdemokraterna fortsätter att leverera stora svar på stora samhällsproblem. Partiet vill satsa 3 miljarder på primärvården i Sverige, vilket skulle innebära knappt 400 miljoner kronor till den skånska vården.

– Pengarna skall bland annat användas till en radikalt förbättrad vårdgaranti, där varje patient ska garanteras att få träffa vårdpersonal som kan tillgodose ens behov senast dagen efter man sökt sig till vårdcentralen, berättar Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne och vice ordförande i partiets kommun- och landstingspolitiska råd.

Idag är hon med och öppnar partiets kommun- och landstingsdagar, där 800 kristdemokrater träffas i Karlstad.

– Vi har stora problem i Skåne när det gäller att ge barn och unga med psykisk ohälsa hjälp. Köerna är långa och många kommer inte till, säger Birgitta Södertun (KD).

En del av de 3 miljarderna ska användas för att minska köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjen för barn och unga med lindriga till måttliga psykiska besvär.

– Satsningarna på primärvården kommer också att innebära längre öppettider och minskat tryck på sjukhusens akutmottagningar, vilket gör att de som är svårast sjuka kommer att få vänta kortare tid där. Att många äldre idag får tillbringa timmar med att vänta på akuten är inte acceptabelt, säger Birgitta Södertun.

Igår meddelade även Kristdemokraterna att man vill anställa 10000 fler poliser i Sverige och Skåne, varav 5000 kommunpoliser. Detta i linje med den politik som Kristdemokraterna i Skåne drivit under det senaste året. Läs mer här: KD vill anställa 5000 kommunpoliser.

Gustav Lundblad