VÄRNA SKÅNE. I måndags gjorde en delegation från Centerpartiet med bland annat riksdagsledamöter samt region- och kommunföreträdare intressanta besök vid bland annat Bollerup utanför Tomelilla och Arbetsförmedlingen samt Skatteverkets kontor i Simrishamn.

Företrädare för Centerpartiet i Skåne vid besöket på Bollerup

Skatteverkets lokalkontor i Simrishamn är ett av de kontor som den centerpartistiske ordföranden i riksdagens skatteutskott Per Åsling räddade kvar när verkets generaldirektör ville centralisera verksamheterna. Däremot framgick det vid måndagens besök av företrädarna att det pågår en smygstängning av verksamheterna, trots att de formellt räddades kvar. Istället för att fylla vakanta tjänster eller ta in vikarier när medarbetare är sjuka eller föräldralediga så står platsen tom. Detta gäller även skattekontoret i Ängelholm.

Som exempel hade Simrishamnskontoret 42 medarbetare kvar i dagsläget, något som kan jämföras med de 62 medarbetare som fanns 2014 innan kontoret blev hotat.

För Centerpartiet är det oerhört viktigt att hela Skåne ska leva, och därför är det också viktigt att det finns samhällsservice och kvalificerade arbetstillfällen även på mindre orter. Skatteverket fyller dessutom en viktig roll genom att finnas nära företagarna, där en hög servicenivå hittills varit kännetecknet för Skatteverkets lokalkontor. De mindre kontoren visat sig vara både produktiva, kostnadseffektiva och har haft lätt att rekrytera kompetent personal.

Att erbjuda attraktiva jobb i mindre orter är tydlig och välkänd Centerpolitik, men även den statliga landsbygdskommittén föreslår nu att 10 000 statliga arbetstillfällen flyttas ut i landet. Därför kommer Centerpartiet i Skåne fortsätta att kämpa för god kundservice även i de mindre tätorterna och för att det ska finnas kvalificerade statliga skattejobb både i Simrishamn och Ängelholm. Centerpartiet kommer verka för att ännu fler statliga jobb ska etableras runt om i Skåne, för ett rundare Skåne i bättre balans.

Linus Hannedahl