CC0VÄRNA SKÅNE. Vad gör det rödgröna styret åt tystnadskulturen? Den frågan lyfte Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna, vid upprepade tillfällen på tisdagens sammanträde med regionfullmäktige.

Tystnadskulturen i Region Skåne intar ett flertal former och skepnader. Det handlar bland annat om plötsligt inställda pressträffar, mejl som slentrianmässigt beläggs med sekretess, och personal som riskerar repressalier om de påtalar brister inom vården. Liberalerna anser att dessa företeelser utgör ett allvarligt demokratiproblem som i förlängningen hotar den skånska patientsäkerheten.

Därför ställde Gilbert Tribo en fråga på detta tema till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S). Frågan gällde Fritzons bristande kunskap om vilken typ av korrespondens som bör tillgängliggöras för allmänheten. Vid regionfullmäktiges förra sammanträde sade Fritzon att kommunikation inom Region Skåne inte är att betrakta som allmän handling. Detta är fel. Huruvida exempelvis ett mejl är allmän handling beror delvis på själva sakinnehållet; även viss typ av intern kommunikation kan alltså utgöra allmän handling. Att regionstyrelsens främste företrädare inte känner till – eller inte vill kännas vid – detta grundläggande regelverk är frapperande. I sin replik medgav Fritzon att han borde varit tydligare i sitt tidigare uttalande. Han gjorde dock stor sak av att det är skillnad på att sekretessbelägga information och att aktivt välja att inte offentliggöra information. Vad den skillnaden består i framgick emellertid inte. Resultatet blir ju detsamma: Att allmänheten förvägras information som de har en lagenlig rätt att tillgå. Förlorarna blir de som vill granska beslutsvägar och de som hade gynnats av mer genomtänkta politiska förslag.

Gilbert Tribo hade även planerat att ställa en fråga till Yvonne Augustin (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Sund, som dessvärre inte kunde närvarande vid dagens sammanträde. Frågan behövde ställas på grund av att en hög chef inom hennes verksamhetsområde kontaktat Gilbert med anledning av ett politiskt uttalande som han gjort i media. Chefen i fråga bad Gilbert att uppge namnen på de underordnade som delgett Gilbert viktig information om hur vården i Region Skåne kan förbättras. Om Gilbert varit en journalist hade denna efterforskning varit ett grundlagsbrott. Nu utgör det snarare ett olämpligt beteende från en person som borde veta bättre. Resultatet blir att fler personer tystas och att brister inom vården inte kommer upp till ytan.

Liberalerna kommer att fortsätta att belysa denna viktiga fråga så länge öppenheten inom Region Skåne är hotad. Vi kan aldrig acceptera att de rödgröna tar lättvindigt på en för den skånska demokratins fortvaro så viktig fråga.

Erik Torstensson