VÅRDA SKÅNE. Det har snart gått ett år sedan det rödgröna styret i Region Skåne, efter påtryckningar från befolkningen på Söderslätt och ett kristdemokratiskt initiativärende i hälso- och sjukvårdsnämnden, lovade att den palliativa avdelningen i Trelleborg skulle öppnas upp på nytt. Inför stor publik i Stadsparken i Trelleborg den 24 maj fick Maria Nyman Stjärnskog (S) ta emot folkets applåder när hon tillkännagav omsvängningen. Nyman Stjärnskog är ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh, som har huvudansvaret för den palliativa vården i Region Skåne.

Oppositionens Per Einarsson (KD), andre vice ordförande i nämnden, var på plats och var en av dem som jublade när beskedet gavs.

– Då trodde jag att vår kamp gett resultat. Inte kunde jag ana då att det nästan ett år senare inte skulle ha hänt någonting, kommenterar han.

Öppningen av avdelningen har skjutits upp gång på gång, på grund av att man hävdar att man inte hittar personal. Einarsson har under det senaste året vid flera tillfällen lyft frågan till regionfullmäktige. På det näst senaste sammanträdet, den 28 februari, sa Maria Nyman Stjärnskog (S) att det inte räckt med att annonsera efter sjuksköterskor för att bemanna den palliativa vården i Trelleborg, utan att det nog var dags för ”andra lösningar”.

Vid gårdagens möte var Einarsson intresserade av vilka dessa ”andra lösningar” var och han frågade Nyman Stjärnskog om hon hade agerat sedan det senaste sammanträdet för att öppna platserna.

– Annonseringen har förlängts, så det får bli ett ”nja” på frågan, svarade då Nyman Stjärnskog.

Detta var alltså de ”andra lösningarna” som det rödgröna styret hade att leverera. En förlängd utannonsering av tjänster.

– Det är ju verkligen sorgligt, konstaterade Einarsson i talarstolen.

Den 6 december fick nämnden besked om att man skulle sätta ett tydligt öppningsdatum.

– Avsaknaden av ett sådant har gjort att många som sökt tjänsten upplevt det som luddigt, man har inte vetat när jobbet egentligen skulle börja, sa Einarsson.

– Jag har sagt här i talarstolen att vi haft 1 april som målsättning. Det har nu fått skjutas fram till sommaren, sa Nyman Stjärnskog.

Per Einarsson frågade också vad som egentligen händer med de patienter från Söderslätt som är svårt sjuka och behöver lindrande vård i livets slutskede, när de sex vårdplatserna i Trelleborg inte är öppna. Hittills har de hänvisats till Malmö. Problemet är att det varit platsbrist i den palliativa vården där också – hälften av de 29 vårdplatserna var helt stängda i december och januari.

När Einarsson besökte avdelningen i Malmö efter att den öppnat upp helt igen i februari fanns bara en enda vårdplats ledig, vilket tyder på ett stort behov och att många som behövde palliativ vård i sydvästra Skåne inte kom till under de föregående månaderna.

Söderslättspatienternas och de anhörigas situation verkade inte bekymra Maria Nyman Stjärnskog.

– Vad jag vet åker de ut till Malmö och igår fanns det sex lediga vårdplatser där, svarade S-politikern kallt.

Gustav Lundblad