VÅRDA SKÅNE. En stor del av bokslutsdebatten i regionfullmäktige har handlat om vårdköerna. Trots att det rödgröna styret lovade kortare köer i valet, och att huvudnumret i budgeten 2016 var ett så kallat tillgänglighetspaket, pekar siffrorna åt fel håll.

Sett till de övergripande målen för tillgängligheten i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsberättelse försämrades sju av åtta resultat under 2016.

– Bland dessa akutsjukvård, röntgen och behandling av höftfraktur. Och jämfört med 2014 då styret tog över har tillgängligheten försämrats både till besök och till operation. Utvecklingen är väldigt allvarlig och många patienter hamnar i kläm, kommenterar Birgitta Södertun (KD), gruppledare.

Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) försökte i debatten göra gällande att väntetiderna visst inte hade blivit längre. I en replik på Birgitta Södertun invände han mot hennes konstaterande om att en lägre andel skåningar fick vård inom 60 dagar år 2016 än 2014

– Jag måste säga att Fritzons replik förvånade mig. Det är bara att läsa hälso- och sjukvårdens verksamhetsberättelse, där finns siffrorna svart på vitt. Istället för att lägga kraft på att förneka sina misslyckanden, borde styret ta tag i problemen, säger Birgitta Södertun.

Verksamhetsberättelsen visar att 59,1 procent fick operation inom 60 dagar under 2016, att jämföra med 68,8 procent år 2014. En kraftig försämring, med andra ord. Siffrorna för besök har gått från 70,2 procent till 69,2.

Verksamhetsberättelsen kan läsas i sin helhet här. Ett utdrag som visar ovanstående fakta finns på bilden här nedanför.

 

Mattias Svensson