VÄRNA SKÅNE. Sjukvårdens ekonomiska underskott riskerar regionens regionala utvecklingsuppdrag, påpekade regionrådet Pontus Lindberg (M) i debatten om årsbokslutet för 2016.

– Vi måste fortsätta bidra till att utveckla Skåne, sa Pontus Lindberg (M) i debatten om 2016 års bokslut.

– Den stora  risken är att vi slutar vara en region och återgår till att bara vara ett landsting, förklarade Pontus Lindberg (M).

När sjukvården genom hög kostnadsutveckling drar över sin budget måste andra områden stå tillbaka. Både 2015 och 2016 tvingas region Skåne till reformstopp inom utvecklingsområdet. På kort sikt måste dagens vård prioriteras, men för att vi ska kunna betala morgondagens vård måste arbetet för ett företagsamt och innovationsstarkt Skåne fortsätta.

– Vi måste fortsätta bidra till att utveckla Skåne, fortsatte Pontus Lindberg (M). Vi måste fortsätta vara en aktiv part för Skånes utveckling. Vi måste fortsätta binda samma Skåne med bättre väg och järnväg och köra effektivare kollektivtrafik i hela Skåne. Vi måste fortsätta arbeta mer med digitalisering och utbyggnaden av bredband!

Peter J Olsson

Hela Pontus Lindbergs anförande kan läsas här.