ANFÖRANDE. Här följer Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertuns inlägg i debatten om Region Skånes årsredovisning. Det talade ordet gäller.

”Ordförande, ledamöter, åhörare.

Man brukar säga att vården i Sverige håller hög kvalitet, men att det tar för lång tid att få den. Det är mer sant i Skåne idag än på väldigt länge.

Låt mig först ta den positiva delen av det. Skånsk vård håller hög kvalitet. Vi har en personal med ambitioner av att ständigt utveckla sin kompetens och som dagligen gör sitt yttersta i en svår situation. Inom flera områden trumfar därför vi resten av landet, ja till och med resten av Europa. Vi kan lyfta fram vår knä- och höftplastik. Vi kan lyfta fram vår hjärtvård av svårt sjuka barn.  Och under 2016 prisade vi läpp-gumspalt- verksamheten i Malmö för deras fantastiska förbättringsarbete som gör att fler barn kan le av hela sina hjärtan.

Men köproblemet kvarstår som sagt, och har dessutom fördjupats. Skåningar som behöver vård kommer inte fram i tid. Regeringen har inte lyckats fylla tomrummet efter den kömiljarden som höll köerna nere. Styret här har heller inte gjort tillräckligt för att möta problemen.

Och resultaten är därför tydliga.  Längre köer till besök nu än för två år sedan. Längre köer till operation. Längre köer till MR. Tillgänglighetspaketet var förra årets stora nummer och skulle korta köerna på alla områden. Resultatet blev istället längre väntetider på 7 av 8 målområden.

Alla problem i sjukvården ska tas på allvar, men vissa är allvarligare än andra. Professor Jerzy Einhorn delade in vården i priogrupper där prio 1- vården bara måste fungera. 2016 års allvarligaste eftermäle, menar jag, är därför de bakslag vi sett inom denna vård.

I akutsjukvården får vi rapport efter rapport om fulla väntrum. Systemet som har korkat igen på grund av vårdplatsbrist och överbeläggningar. Gamla människor som egentligen bara borde passera akuten får vårdas där natten igenom. Svart på vitt ser vi hur vistelsetiderna ökar i år igen. Akutläkarnas besked är tydligt. Nio av tio på SUS anser nu att patientsäkerheten är hotad. Situationen drivs på av att ni har prioriterat ner primärvården, vilket resultaten primärvårdsmätningen också vittnar om.

Det gäller också vården i livets slutskede, där vissa parametrar förvisso rör sig rätt, men där planen om utbyggnad inte följs. I Trelleborg har slutenvårdsplatser saknats i över ett år nu. Rekryteringsfrågan har uppenbarligen inte getts den prioritet som vården förtjänar. Patienter som skulle hade kunnat få ett värdigare avslut, har tvingats lämna under andra förhållanden och här krävs omedelbar bättring.

Och inom cancervården, där vårdförloppen förvisso gett vissa förbättringar, står vi i en alarmerande personalsituation med brist på läkare och sjuksköterskor vid exempelvis SUS. Vi har redan fått höra om hur livsavgörande operationer som ställs in, och risken är stor att följderna blir fler.

Det var också personalproblem som skapade krisen i förlossningsvården. I den viktigaste stunden i livet blev fler kvinnor hänvisade till andra sjukhus än det egna. Problemet med hänvisningar är inte nytt, men har förvärrats och nu krävs krafttag för att säkra tryggheten. 

Detta, tillsammans med revisionskritiken mot ekonomistyrningen, är några exempel på Region Skånes allvarliga läge. Men inget av detta fick plats i styrets ganska vackra halvtidsrapport. Jag hoppas det är av propagandaskäl och inget annat skäl. För jag hoppas att även ni inser att det nu krävs tunga insatser för att vända köproblemen och för att förbättra prio1-vården. 

Med det, bifall till RS förslag.”