Illustration av hur den planerade nya sjukhusbyggnaden i Malmö skulle kunna se ut.

VÅRDA SKÅNE. Är det Henrik Fritzons mening att regionfullmäktige någon gång under våren ska få information om de olika byggprojekt som pågår, kostnadsökningen för dem och hur detta drabbar investeringarna i övrigt?

Den frågan ville Stefan Lamme (M) ställa till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) på dagens sammanträde med regionfullmäktige. Henrik Fritzon valde dock att lämna över frågan till Ingrid Lennerwald (S), som meddelade att beredningen för framtidens sjukvård fattar beslut om investeringar i maj, och att regionfullmäktige kommer att fatta beslut i på sammanträdet i juni.

Stefan Lamme poängterade att om den dagliga driften av sjukvården drar över budget så att regionen i stället för ett överskott på en eller två procent i stället har ett underskott på ungefär lika mycket så blir det svårt att finansiera de nya byggnationerna.

Ingrid Lennerwald svarade att det är viktigt att Region Skåne håller budget, men att hon tror att det behövs en skattehöjning för att kunna hantera investeringskostnaderna.

Johan Folin