Ulrika Heindorff (M) har nu i två av regionfullmäktiges frågestunder ställt samma fråga om kardiologin i Helsingborg.

”Förra våren stod det klart att rödgröna styret helt plötsligt ville ändra i upphandlingsplanen och inte genomför en ny upphandling för kardiologin i Helsingborg. Detta trots att man saknade både lokaler och anställda... Så i ena vågskålen har vi en välfungerade verksamhet, uppskattad av patienter, som har gett patienterna trygghet och kontinuitet under många år. I andra vågskålen finns varken lokaler eller anställda. Jag vet vilket vågskål väger tyngst och som patienterna väljer alla dagar i veckan. Ännu en gång fick ideologi styra och idag är mottagningskapaciteten nästan halverad! Tycker rödgröna styret att det är värt det? Att det är acceptabelt att köerna har ökat? Att kontinuiteten och tryggheten för patienten har blivit rubbad i grunden?” Detta säger Ulrika Heindorff när hon nu för andra gången inte fick svar då frågan hänskjutits till besvarande från person som inte är närvarande.

Läs frågan i sin helhet:

Det har sedan mer än ett år stått klart att styrets planer, på att flytta över hjärtpatienter från Capios mottagning i Helsingborg till en ny (ännu ej färdigställd) mottagning i offentlig regi, inte klaffar. Mottagningskapaciteten halveras. Av de 9 000 besök/år som Capio tog emot kan i dagsläget endast 400 patienter/månad tas emot. Patienterna är oroliga. Var är handlingskraften att hantera den försämrade tillgängligheten som hjärtpatienterna redan drabbas av?

17 februari i år framkom att patienter själva får betala för grundläggande vård utanför högkostnadsskyddet när det rödgröna styrets politik inte fungerar i verkligheten. Dessa patienter får annars stå i långa köer och riskera allvarliga komplikationer. Detta är allvarligt. Det rödgröna styret tvingar ut patienter som redan betalar hög skatt till lösningar där de ändå får betala ytterligare höga kostnader för grundläggande livsviktig vård. Samtidigt skadar man allvarligt förtroendet för den skånska sjukvården genom så här slarvigt genomförda organisationsförändringar.

Moderaterna anser att alla ska ha rätt till en kvalitativ och tillgänglig vård, inte bara de som kan betala dubbelt upp. Vi vill se handlingskraft i att lösa de problem som det rödgröna Styrets omläggning av kardiologin i Helsingborg skapat. En möjlig väg är en direktupphandling i det akuta skedet, för att säkerställa tillgänglighet och kvalitet för alla patienter.

Jag vill därför fråga hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud (S): Tycker du det är acceptabelt att mottagningskapaciteten för kardiologin i Helsingborg halveras och att köerna ökar?

Ulrika Heindorff (M), Andre vice ordförande i PPT (beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård), Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, Ledamot i regionstyrelsen

Lynn Thulin