ANFÖRANDE. Carl Johan Sonessons (M) inledning i debatten om årsredovisningen på regionfullmäktige (4/4):

”Herr ordförande,

Allt måste sättas i ett perspektiv för att man ska kunna göra en riktig analys. Låt oss titta på några bilder som tar oss tillbaka fem år i tiden och fram till 2016. 

Denna bild 1, visar mycket tydligt att skatteintäkterna och de generella statsbidragen, alltså de pengar som vi har att bygga verksamhet för, stadigt ökat över tid. 

Men lägg särskilt märke till hur goda intäkterna varit just de senaste 2-3 åren. Ökningen mellan 2013 och 2014 är 1,7 miljarder, här gjordes en skatteökning med 30 öre som gav cirka 1 miljard extra. Men jämför ökningen mellan 2015 och 2016 (utan skattehöjning) så ser ni att ökningen är drygt 2 miljarder, vilket alltså är 300 miljoner mer än det året som vi höjde skatten med 30 öre. Så trots att det gjordes en skattehöjning 2013-2014 så är ökningen 2015-2016 ändå 300 miljoner mer. 

Kom då också i håg att bokslutet för 2014 (året med skattehöjning) slutade på 672 miljoner kronor plus. Det var mer än de 2 procent som det ska vara enligt uppsatt resultatmål. Eller enklare uttryckt ett bokslut som var mer än en halvmiljard bättre än 2016 års bokslut.

Min poäng är att visa att även om skatteintäkterna är väldigt goda just nu, t o m med så historiskt höga att de motsvarar en skattehöjning med cirka 40 öre ett normalår, så klarar inte styret att hålla en budget. Anledningen är att styret inte har någon som helst kostnadskontroll på verksamheterna.

Revisionens ordförande poängterar inte heller särskilt mycket detta faktum utan påpekar mest att intäkterna inte är i paritet med kostnaderna. Det kan man tolka som att han vill att man ska höja intäkterna. Alltså med en skattehöjning. Men mina vänner, det normala att säga ett år när det redan är historiskt höga intäkter och budgeten inte hålls är att säga att kostnaderna inte är i paritet med intäkterna.

Dessutom kan man se att från 2013 års intäkter till 2016 års intäkter så är det ca 5 miljarder mer. Det motsvarar nästan 17 procents intäktsökning samtidigt som inflationen under denna period i princip är 0 och räntorna är minusräntor. D  v s en period där priser och löner inte har stigit så mycket och då det varit låga driftskostnader för att låna pengar för investeringar. Alltså mkt goda förutsättningar på alla plan. 

17 procent mer intäkter på 4 år är otroligt mkt. Under samma period har Skånes befolkning endast ökat med drygt 4 procent.

Bild 2 visar här samma trend. Att vården fått allt mer pengar. Och att vården har fått det även i förhållande till övrig verksamhet. Det ger alltså stöd för att vården får mycket pengar.

Bild 3 visar att fler personal blivit anställd, ca 2000 fler, men som ni ser på bild 4 så ökar även kostnaderna för hyrpersonal lavinartat. Men förklaringen till att ekonomin ser så dålig ut är alltså att vi har betydligt fler personer anställda och vi hyr in mer personal än någonsin.

’Så inget ont som inte har något gott med sig’ heter det ju… då kanske Region Skåne trots den bristande kostnadskontrollen ändå fått mer vård och mindre stressad personal. Så många fler är ju ändå anställda. Men ack nej.

Som ni ser på bild 5 så fortsätter sjukskrivningarna att öka…

Vad beror det på? Det svarar inte Styret på. 

Vi vet bara att det var ett vallöfte från S att minska sjukskrivningstalen.

Men med så många fler anställda måste ju köerna har minskat i alla fall? 

Bild 6: Nej, dubbelt så många har nu väntat mer än 90 dagar för sin operation. 2014 var de ca 2400 och nu är de ca 5000. 

Vad beror det på? Det svarar inte styret på. 

Vi vet bara att det var ett vallöfte från S att vårdgarantitiderna skulle bli kortare.

Låt oss då titta på den sista parametern, herr ordförande, antalet disponibla vårdplatser, bild 7. 

Men se, även vårdplatserna har blivit färre. 100 stycken färre än när femklövern styrde. Konstigt med tanke på så mycket mer intäkter och  mer personal

Vad beror det på? Det svarar inte styret på.

Vi vet bara att det var ett vallöfte från S att vården skulle få fler vårdplatser om de vann valet.

Tack, herr ordförande.”