VÄRNA SKÅNE. Skånsk kollektivtrafik ska vara nationellt ledande när det kommer till driftsäkerhet, effektivitet och miljöambitioner – oavsett om det handlar om storstadsområdena eller landsbygden.

Behovet av att tåg och bussar ska leva upp till de kraven anser vi i Centerpartiet i Region Skåne vara grundläggande och då krävs det också att man satsar på rätt fordon på rätt plats. Därför är vi glada för att ha kunnat vara med om dagens besluta regionfullmäktige att införa elbussar i stadstrafiken i Malmö.

– En klimatsmart kollektivtrafik är helt nödvändig för att Malmö ska vara en tillgänglig och attraktiv storstad. Med elbussar får vi i Malmö mindre utsläpp, mindre buller och högre komfort. Det är glädjande att vi nu kan ta ännu ett steg mot en hållbar kollektivtrafik säger Niels Paarup-Petersen (C), gruppledare för Centerpartiet i Malmö.

– Centerpartiet i Region Skåne arbetar för en  är mycket positiva till att elbussar nästa år kan tas i bruk på linje 3 och 7 i Malmö. Malmö blir nu, efter Ängelholm, den andra staden i Skåne som trafikeras av elbussar. De tystare elbussarna är ett lyft för den täta trafiken i städerna, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

Linus Hannedahl