VÄRNA SKÅNE. Debatten på regionfullmäktige (4/4) om årsredovisningen 2016 inleddes med att revisionens ordförande Lars-Erik Lövdén (S) föredrog revisionsberättelsen. ”Region Skåne efterlever inte kraven på god ekonomisk hushållning”, upprepade han flera gånger.

Revisionen tillstyrkte ansvarsfrihet, men riktar allvarlig kritik mot regionstyrelsen, och kritik mot de delregionala sjukvårdsnämnderna Kryh, Sund och Sus. Budgeten var inte upprättad med rimlig realism, skriver revisionen.

Patientnämndens ordförande, Ann Touré (MP), berättade sedan att antalet klagomål nu är uppe i över 5 000 och har ökat med 8 procent under 2016 jämfört med 2015, +410 ärenden. Det handlar inte bara om dålig kommunikation, där personalen kan upplevas som stressad och otrevlig, utan också om vårdplatsbrist, överbeläggningar och dålig tillgänglighet. Det ifrågasätts varför det över huvud taget finns en vårdgaranti, om den inte efterlevs.

– Skåne utvecklas på rätt håll, framhöll därefter Henrik Fritzon (S) när han inledde den politiska debatten. Han valde att lyfta fram det justerade överskottet och den justerade nettokostnadsutveckling, som han tycker ger en bättre bild, men konstaterade samtidigt att det är för dåligt att Region Skåne inte når upp ett enda finansiellt mål.

Carl Johan Sonesson (M) tycker annorlunda och återkopplade till siffrorna från årsredovisningen satt i relation till de senaste fem åren.

– Hur kan man prestera sämre resultat, trots att man lägger in så många mer miljarder i verksamheten, frågade han.

Henrik Fritzon valde då att lyfta fram att ekonomin gick sämre under de fyra sista åren som Femklövern styrde. Det justerade resultatet var då -131 miljoner kronor/år.

– Men du blundar för att den djupaste finansiella krasch som världen har upplevt sedan 1929 inträffade 2008 och kraftigt påverkade Region Skåne under ett antal år, sa Carl Johan Sonesson. Det är först 2016 som intäkterna är uppe på samma nivå som 2007.

– Man kan skylla på annat, replikerade Henrik Fritzon kort.

Sara Svensson (V) konstaterade att S och MP tillsammans med V har velat ha en skattehöjning i många år. Och om det inte är hög tid mot bakgrund av bland annat den sjunkande kundnöjdheten i kollektivtrafiken.

– En skattehöjning är inte lösningen på alla problem, svarade Henrik Fritzon.

– Hur hamnade vi här, frågade Birgitta Södertun (KD) när hon citerade revisionens beskrivning av att Region Skåne har hamnat i en negativ spiral, som står i motsats till den bild som Henrik Fritzon målade upp om att alt håller på att bli bättre.

– Ni ägnar er åt ideologiska återställare, fristående från hur verksamheten utvecklas, framhöll Birte Sandberg (C) på samma tema.

– Du kan inte skylla din oförmåga på oss att inte klara kostnader och verksamhet, sa Gilbert Tribo (L). Och påminde om hur S och MP har budgettrixat under alla år, att de sade sig tro lika mycket på alla budgetar oavsett skattehöjning eller inte.

Jonas Duveborn