VÄRNA SKÅNE. Centerpartiet i Region Skåne har lämnat in en motion om att införa ett återbrukssystem för möbler och kontorsinredning i Region Skåne. De möbler som används inom offentlig förvaltning har oftast en mycket god kvalité och kan återbrukas genom enklare reparationer. Dessutom ger det ytterligare miljövinster att återbruka.

– Att inte använda fullt fungerande möbler är ett slöseri med skattebetalarnas medel och det framstår dessutom föråldrat att inte återbruka fullt fungerande material. I samhället i övrigt är second hand och vintage en stor trend som har kommit för att stanna, därför borde också Region Skåne följa med den, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

På flera platser i landet, både i regioner, landsting och kommuner används redan idag interna bytessajter för att minska detta resursslöseri. I Västra Götalandsregionen används det interna bytessajter både på Sahlgrenska sjukhuset och i Göteborgs stad. I Malmö stad finns det en intern förmedlingstjänst, Malvin och Ystad kommun har startat återbrukssystemet Off2off.

–  Tack vare ett återbruk kan vi spara skattemedel som istället kan läggas direkt på att utveckla verksamheterna, avslutar Birte Sandberg (C).

Linus Hannedahl