DEBATT. Just nu pågår landsbygdskommitténs arbete med att sammanställa förslaget till en sammanhållen politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder som varit ute på remiss. Centerpartiet i Skåne instämmer i slutsatsen att det idag saknas, och därmed behövs, en sammanhållen politik för landsbygden inte minst i ljuset av att det fortfarande kvarstår mycket arbete för skapa en region i balans.
 
Att landsbygden i Skåne ges samma förutsättningar som städerna är en självklarhet för oss i Centerpartiet. Det handlar alltså inte om en sär-utan just om en likabehandling.Dessvärre ser vi dock fortfarande att det på en rad områden fortfarande finns allt för stora skillnader när det kommer till både vilka satsningar som görs och med vilket synsätt stad och land betraktas. Vi tycker att det 2017 är nödvändigt att alla ska kunna bo, arbeta och studera var man vill i Skåne, men då måste det också finnas grundläggande förutsättningar att kunna göra det.
 
Det finns en lång rad exempel på områden där vi ser att en kursändring måste komma till stånd. Det handlar om att kollektivtrafiken ska fungera väl och ha en hög turtäthet, att fiberutbyggnaden blir en prioriterad fråga, särskilt då helt grundläggande saker som mobiltäckning annars försvinner och att jobbskapare på landsbygden, liksom överallt, betraktas som den värdefulla resurs de är. Och det gäller inte minst de frågor som kanske ligger oss alla närmast – att det finns en tillgänglig sjukvård och omsorg och att nödvändiga trygghetsfaktorer som närpolisen inte tas bort.
 
Skåne är en fantastiskt dynamisk och levande region och det är just blandningen mellan stad och landsbygd som ger oss unika förutsättningar att även fortsättningsvis vara det. Men, och det är ett men, då måste landsbygden förses med rätt förutsättningar snarare än stödhjul. Centerpartiet tror på staden och vi tror på landsbygden, men framför allt tror vi på ett Skåne där alla delar räknas. 

Birte Sandberg (C), Tomelilla, gruppledare Region Skåne
Ulrika Axelsson (C), Sjöbo, distriktsordförande Centerpartiet Skåne
Patrik Holmberg (C), Trelleborg, ledamot regionala utvecklingsnämnden Region Skåne