VÄRNA SKÅNE. När revisionen i Region Skåne i dag presenterade sin granskning och sina rekommendationer i ansvarsfrågan till regionfullmäktige (4/4) framhöll ordföranden Lars-Erik Lövdén (S) allvaret i situationen. Han meddelade att allvarlig kritik delas ut till regionstyrelsen och kritik till de delregionala sjukvårdsnämnderna: Sus, Sund och Kryh. Sedan läste han högt ur revisionsberättelsen:

”Trots att själva processen bedöms som såväl ändamålsenlig som effektiv resulterar den i en budget som få tror på.”

Regionstyrelsens oförmåga att följa upp och styra verksamheten gör att budgeten hanteras som en irrelevant pappersprodukt i stället för ett skarpt styrdokumet.

Resultatet för 2016 är förvisso positivt med 103 miljoner kronor, men borde ha varit 249 miljoner kronor bättre.

Sammantaget slår revisionen fast ”att Region Skånes ekonomiska situation inte är förenlig med en långsiktigt stark ekonomi”. Därför uppmanar revisionen regionstyrelsen ”att snarast lägga fram en realistisk plan” som visar hur Region Skåne ska kunna vända på ekonomin.

Detta instämmer oppositionen i.

– Vi har haft mycket goda intäkter under 2016, konstaterar Carl Johan Sonesson (M), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen. Intäkterna var 415 miljoner kronor högre än beräknat, vilket motsvarar ungefär 15 öre i skattehöjning.

Detta är de bästa sedan före finanskraschen 2007. Hälso- och sjukvården har 2017, jämfört med 2014, hela 4,3 miljarder kronor mer att röra sig med – utan skattehöjning. Men kostnadssidan är fortsatt hög.

– Kostnadsutvecklingen i Region Skåne ligger klart över rikssnittet. Den första prioriteringen är att få ner den senast före nästa lågkonjunktur, säger Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn