KRÖNIKA. EU står inför ett avgörande vägval. Ska unionen leva upp till sina humana utfästelser eller kommer dagens européer att för framtida generationer stå som en skamfläck i fråga om öppenhet och humanitet? Kommer värderingar om öppenhet och mångfald att dominera utvecklingen eller blir det slutenhet, stängda gränser och främlingsrädsla?

I EU-parlamentet har nu ett arbete inletts för att skapa en gemensam, solidarisk flyktingpolitik för hela EU. Liberalen Cecilia Wikström leder arbetet. Målet är att skapa ett system, där EU-länderna solidariskt tar ansvar för flyktingpolitiken i förhållande till sin folkmängd och till sina förutsättningar. Dagens system, med att asylansökan ska göras i det första landet som en asylsökande kommer till, är orimligt och kan utsätta enskilda länder för oerhörda påfrestningar.

Det är också orimligt att, som i dag, på alla sätt försöka stoppa människors resa till EU, men sedan ge alla rättigheter till dem som lyckats ta sig hit olagligt, ofta efter att ha riskerat sina liv. Därför borde vi skapa fler lagliga vägar till EU, och även detta ska nu EU-parlamentet se över. Dagens inkonsekventa system borde delvis ersättas med asylvisum, som kan sökas genom EU-ländernas ambassader. Men oenigheten bland EU-länderna är mycket stor, när det gäller denna fråga.

Den svenska lokala politiken har ju skärpts efter flyktingkrisen 2015. I flera avseenden håller jag med om att det var motiverat med tillfälligt kraftigare gränsbevakning, hårdare krav för asyl och fler tillfälliga uppehållstillstånd.  Men stoppet för att få ta hit minderåriga barn till dem med tillfälligt uppehållstillstånd är inhumant, enligt min mening. Likaså är 13 månaders uppehållstillstånd extremt kort tid och kan innebära att man får avbryta en påbörjad utbildning eller arbetspraktik.

För oss i Öresundsregionen är hanteringen av de inre gränskontrollerna ett stort bekymmer. Resandet över sundet har minskat kraftigt. På sikt hotar krympande arbetsmarknad och försämrad ekonomisk utveckling i gränsregioner, om inte EU:s yttre gränskontroller börjar fungera.

Ofta väcker utvisningar av enskilda människor stort engagemang. När avslaget på en asylansökan kommer, drabbar det den enskilde hårt. Många har då kommit en liten bit på väg till anpassning i Sverige och byggt upp relationer och kontakter.  Ändå måste vi våga stå för att de som fått nej ska lämna landet. Man kan visserligen ha olika uppfattningar om reglerna för uppehållstillstånd och arbetstillstånd med mera. Men det är naturligtvis omöjligt att ha en lagreglerad migrationspolitik, om inte de som får avslag faktiskt också lämnar landet. Utgångspunkten för vuxnas rätt att stanna i EU och i Sverige ska vara arbetstillstånd, studier eller flyktingstatus.

Migrationspolitiken är viktig, och i de flesta svenska partier finns en utgångspunkt i humanitet och öppenhet. Motsatsen är partier (SD, V) som utgår från nationalism och/eller anser att öppna gränser och europeiskt samarbete är skadligt. Jag vill tro att öppenhet och samarbete vinner i längden.

Ulf Nilsson (L)