VÄRNA SKÅNE. Alliansens i Region Skåne träffade i fredags SJ:s VD Crister Fritzson. Det var främst ledamöter från kollektivtrafiknämnden men även från regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen.

SJ:s VD Crister Fritzson – märkt med företagsnamnet på halsen.
FOTO:PETER J OLSSON

SJ-chefen berättade om planerna framåt, hur han såg på förstärkt trafik påVästkustbanan mot Göteborg, men även en satsning på en ny generation av nattåg. SJ kan där tänka sig gå motsatt väg mot utvecklingen i Europa, och det inte bara när det gäller Norrlandsnattågen – dessa är ju upphandlade av staten som ett regionalpolitiskt inslag.

ID-kontrollerna vid Kastrup är förstås ett stort hinder, men nu kan SJ-tågen åter ta passagerare. Planen är också att alla Malmötåg framåt ska gå även till Kastrup/Köpenhamn, det möjliggörs vid upprustningen av X2000-tågen.

Crister Fritzson och Jonas Nilsson (till höger) från SJ mötte allianspolitiker: från vänster Emma Köster, Robin Holmberg, Ing-Marie Nilsson Axelsson, Carina Wutzler, Stefan Lindhe, Carl Johan Sonesson, Cristina Glad, Lars-Ingvar Ljungman, Christer Akej,
FOTO: PETER J OLSSON

Höghastighetståg såg han en god framtid i. Det handlar enligt honom i första hand om ändpunktstrafik mellan Skåne och Stockholm, respektive Göteborg och Stockholm. Vid övriga stationslägen kommer inte alla SJ-tåg att stanna, men det blir ändå kanske två i timmen av sex. Den intressantaste sträckan är då Stockholm-Malmö, där har tåget lägre marknadsandel och kan vinna från flyget. Göteborg-Stockholm finns redan en hög marknadsandel.

Som regionpolitiker är det intressant att möta inte bara staten, som bygger järnvägarna, utan även de bolag som faktiskt kör tågen på rälsen. Behöven är stora efter decennier av för dåligt underhåll och brist på nysatsningar.

Peter J Olsson