VÅRDA SKÅNE. För ett par år sedan införde Region Skåne, på kristdemokratiskt initiativ, så kallade så kallade Första linjen-mottagningar för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Telefonrådgivningen En väg in ska leda barn och unga och deras familjer rätt i psykiatrin när behov finns.

– Men jag tar ofta del av berättelser om långa telefonköer och dålig tillgänglighet, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.

Hon har begärt en interpellationsdebatt på nästa regionfullmäktigemöte för att gå till botten med problemen. Nyligen presenterade dessutom Bris en rapport som visar på att fyra av tio barn och unga under 2016 kontaktat Bris angående psykisk ohälsa.

– Detta är en av vår tids mest alarmerande samhällsproblem. De drabbade och deras familjer måste få hjälp i tid. Då är det inte hållbart att de fastnar i långa telefonköer, säger Birgitta Södertun (KD).

Även hos ungdomsmottagningarna finns liknande problem.

– Idag tvingas unga till exempel vänta i över en månad för att få tid hos kurator. Det är oacceptabelt, säger Birgitta Södertun.

Interpellationen ställs till ansvarige politikern Anders Åkesson (MP), ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård. Han kommer att få redogöra för vad det rödgröna styret planerar att göra för att förbättra tillgängligheten till Första Linjen-mottagningarna och ungdomsmottagningarna.

Gustav Lundblad