VÄRNA SKÅNE. När representanter från Region Skåne, Halland och Västra Götalandsregionen och Varberg, Halmstad och Helsingborg i dag mötte Trafikverket stod Styrets stolar tomma. Det var ett samtal om Sydvästsveriges utveckling och Västkustbanans betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och arbetsmarknadsförstoring.

Tomma stolar där Henrik Fritzon eller andra representanter för det rödgröna Styret kunde ha suttit.
FOTO: PONTUS LINDBERG

– Jag hoppas därför att dagens rödgröna styre i Region Skåne inte prioriterar ner Västkustsamarbetet. Det är lite oroväckande att det av politiker bara var jag som oppositionsföreträdare som deltog från Skåne i dag, säger regionrådet Pontus Lindberg (M). Under femklöverkoalitionen mellan Alliansen och Miljöpartiet 2006-14 såg vi Västkusten som en naturlig korridor, vi deltog också i visionsarbetet om ”åttamiljonerstaden” Köpenhamn-Malmö-Göteborg-Oslo. Det arbetet borde inte vara ogjort.

Västkustbanan är viktig för oss i Skåne. Stråket från Köpenhamn/Skåne över Göteborg upp till Oslo är en betydelsefull väg för både människor och gods. Tillsammans med de andra regionerna kör Region Skåne också Öresundståg på västkustbanan. Att dubbelspåret säkras i årets nationella plan är strategiskt betydelsefullt för Skåne.

– Förhoppningsvis går vi äntligen mot att de sista sträckorna norrut från Helsingborg och i Halland får dubbelspår, vi har väntat länge nog, säger Pontus Lindberg (M).  Ska det förverkligas krävs att vi bedriver ett kraftfullt och konsekvent arbete.

Peter J Olsson