VÄRNA SKÅNE. Region Skåne har nu slutit avtal med Försvarsmakten kring rekrytering och kompetensförsörjning, det vill säga att intresserade ska kunna kombinera en anställning i vården med en i Försvaret. Man kan också samarbeta kring viss sjukvårdsutbildning.

Detta är helt i enlighet med Caroline Wessels (M) och Pontus Lindbergs (M) motion för två år sedan om att genom samarbete mellan två stora aktörer öka bägges attraktionskraft.

– Vi i Region Skåne har mycket gemensamt med Försvarsmakten genom att vi fokuserar på ungdomars insteg på arbetsmarknaden, mångfald på arbetsplatserna och möjlighet till karriärväxling genom hela yrkeslivet, säger Ann-Sofi Bennheden, HR-direktör i Region Skåne på skane.se.

Jonas Duveborn