DEBATT. Henrik Fritzon (S) påtalar i en replik (15/3) på vår debattartikel (4/3) mot fri tandvård för alla till och med 25 år, att tänderna är en del av kroppen. Jo, så är det. Fast det var inte det vi ifrågasatte.

Det handlar om prioriteringar och att skatteunderlaget är ändligt.

Men i stället för att resonera kring kostnaden satt i relation till andra behov framhåller Fritzon att jobbskatteavdragen och ränteavdraget ”belastar” de offentliga finanserna med 100 miljarder kronor varje år.

Klart är att Fritzon ger tre viktiga besked: Alla inkomster är statens, och han vill höja inkomstskatten och avskaffa ränteavdraget.

Det är intressant. Vi tycker inte att skattelättnader är att undanhålla medel från det offentliga, utan tvärtom.

Det är illavarslande när det offentliga styr bort från arbetslinjen, eller när perspektivet är att politiker ska bestämma så mycket som möjligt och har rätt till de löner som vanliga låg- och medelinkomsttagare drar in.

Om jobbskatteavdragen avskaffas, innebär det en skattehöjning på 2 000 kronor i månaden för den som har en bruttolön på 27 000 kronor.

Beräkningar från Riksdagens utredningstjänst visar att om ränteavdragen avskaffas och ränteläget normaliseras kring 4 procent kan en familj med en vanlig villa eller bostadsrätt få ökade skattekostnader med 2 000 – 4 000 kronor i månaden.

Vi vänder oss mot den differentiering som vänsterpolitiker står för när vissa vuxna ska få gratis tandvård, men inte andra. De sätter grupp mot grupp.

Pengar ska läggas på de som behöver det allra mest.

På de som inte på något sätt kan rå för att deras tänder blivit skadade.

På de med allra störst behov.

Caroline Hedenström (M)
ledamot i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare
Region Skåne

 

Artikeln har också publicerats i Kristianstadsbladet (18/3).