KRÖNIKA. Precis som vanligt väljer de Rödgröna att straffa svenska företag och svenska arbetare. Regeringen föreslår en svensk flygskatt. Vi Liberaler vill att flygens utsläpp tas på allvar och att vi hittar internationella vägar för att göra flygresor mer miljövänliga. Men regeringens förslag är egentligen inget styrmedel där gröna flygresor premieras utan en generell straffskatt på svenska folket.  Ny flygskatt kommer att slå ut svenska flygplatser och svenska företag och drabba svenska flygresenär. Målet verkar vara att ingen ska flyga via en svensk flygplats. Ännu ett historiskt ogenomtänkt förslag från regeringen.

Liberalerna i Region Skåne är oerhört kritiska till förslaget av en mängd olika anledningar. Vi är för en grön skatteväxling som leder till verklig tillväxt. Förslaget från de Rödgröna är något helt annat som enbart kommer att resultera i en omfördelning av utsläppen inom EU och att flera skånska flygplatser kommer drabbas.  Det måste till en EU-flygskatt som gäller alla medlemsländer och som skattar fossilt bränsle. Det verkar som att regeringen hellre vill att de svenska flygplatserna slåss ut till fördel för närliggande länders flygplatser och arbetsplatser. Regeringens förslag om flygskatt innebär inte att utsläppen minskar.

Hur många flygbolag väljer att stanna kvar och skatta i Sverige? Vi kan inte fortsätta att premiera en regering som är Sverigefientlig. Det är väldigt naivt att tro att Sverige ensamt kan gå fram med en flygskatt. Ska vi komma åt utsläppen från flygen måste vi jobba med internationella styrmedel och komma överens med andra länder hur vi ska agera tillsammans. Nu riskerar vi bara att flytta flygtrafik och fossila utsläpp från Sverige, vilket riskerar att skada Sveriges tillväxt utan att utsläppen minskar.

Regeringen tänker att en grön skatteväxling, med fokus på en flygskatt ska finansiera lägre skatter på arbete. Fler företag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer sina första medarbetare. Och de första 30 sekunderna låter det som ett bra förslag. Men sen inser de flesta av oss att en flygskatt i Skåne kommer att slå ut våra flygplatser och i stället gynna Köpenhamns flygplats. Och färre flygplatser borde innebära mindre intäkter, eller? SAS, vars största ägare med 17 procent är staten har nu hotat med att flytta långdistansflygningar från Arlanda till Köpenhamn. Det lär som övrig rödgrön politik knappast gynna varken företagande, arbetande eller miljö i Sverige.

Susanne Bäckman (L)