Moderaternas motion ”Minska antalet ledamöter i regionfullmäktige” avslogs under torsdagens regionstyrelsesammanträde. Motiveringen var bland annat att det är en demokratiaspekt och det resonerades även om representativitet och hur många skåningar varje ledamot representerar.

  • – Detta är bara en lek med siffror. Först och främst för att alla förtroendevalda representerar sina väljare. För det andra därför att det inte finns någonting som visar att demokratin blir bättre för att det sitter många politiker i fullmäktigesalen. För det tredje därför att det då vore rimligt att övriga partier yrkade att skåningarna skulle få lika många politiker per invånare som de i Stockholms län har, säger Pontus Lindberg (M), gruppledare.

– Vi tror inte att demokratin hade tagit skada av färre ledamöter i fullmäktige, tvärtom är vi är övertygade om att det hade vitaliserat debatten i fullmäktigesalen och ökat engagemanget bland ledamöterna eftersom konkurrensen om platserna hade ökat, säger Carl Johan Sonesson (M), 2 vice ordförande i regionstyrelsen.

Regionen har fortfarande flertalet nämnder, där det sitter väldigt många politiker som i sin tur inte sitter i regionfullmäktige. De har numera i uppdrag att föra medborgardialog inom sina respektive verksamhetsområden. Det må i sin tur halta lite, men det har ingenting att göra med antalet ledamöter i fullmäktige. Och om ska sanningen fram, så är regionpolitikerna relativt okända för den genomsnittlige skåningen. Det är en stor utmaning för alla partier att hitta intresserade kandidater, som har tid och möjlighet att ägna ett antal om året till sammanträden. Det kräver dessutom att man har läst in sig på alla ärenden, samt deltagit i ett antal förberedande möten med mera. Alla som varit på ett regionfullmäktigesammanträde vet att antalet ledamöter och tjänstgörande ersättare som deltar i debatterna är en förhållandevis låg andel av de 149 som närvarar – om platserna ens är fyllda. Det händer då och då att partier inte lyckas fylla sina platser därför att ledamöter får akuta förhinder, ofta på grund av sjukdom. Det går helt enkelt inte alltid att hitta en ersättare som kan ta ledigt från sitt jobb med kort varsel.

Alla förtroendevalda i Skåne skall se till hela Skånes bästa, oavsett var de bor. Därför anser Moderaterna att motionen borde bifallits. Men eftersom regionstyrelsen tyckte annorlunda, valde moderaterna att reservera sig till förmån för eget förslag.

Camilla Westdahl