DEBATT. Industrikansler, innovationskatapult och utvecklingsmoral. Vi vet sedan tidigare att regeringen är mer förtjust i nya, påhittade ord än nya, riktiga jobb. Den senaste glosan kommer från sjukvårdsminister Gabriel Wikström, som nyligen presenterade en ”utvecklare” som ska lösa problemen i primärvården.

Men problemen i primärvården kommer inte lösas av en utvecklare. Det behövs betydlig mer handfasta åtgärder. Låt oss först titta på problemen. I dag är det svårt för patienter att få en läkartid, varpå många söker sig till akuten där det bildas långa köer. Många upplever att de inte får tillräcklig information och har svårt att påverka sin vård.

En stor del av orsaken är bristen på fasta läkare. Trots hög läkartäthet är Sverige ett av de sämsta länderna vad gäller fast läkarkontakt i primärvården. Om patienten ständigt får träffa olika läkare blir vårdkvaliteten sämre och man riskerar att missa sjukdomstillstånd. Totalt saknas 1400 läkare inom primärvården. Samtidigt lägger landstingen 1 miljard kronor per år på stafettläkare.

Inte minst på landsbygden finns stora problem att bemanna vårdcentraler – om det överhuvudtaget finns en vårdcentral. Centerpartiet föreslår därför att det ska bli enklare för läkare att starta mindre vårdcentraler. I dag är det bara specialistläkare i allmänmedicin som får driva vårdcentral. Dessutom måste vårdcentralen ha ett brett utbud av kompetenser. Dessa krav vill Centerpartiet ändra för att små, personägda vårdcentraler ska kunna växa fram.

Det skulle innebära att människor på mindre orter får tillgång till läkare och slipper åka in till centralorten för att få vård. Modellen har redan prövats i Norge med mycket gott resultat. På fem år lyckades man komma tillrätta med en läkarbrist på 850 familjeläkare. Om Norge kunde genomföra en sådan reform kan även Sverige. Det behöver inte bli dyrare om vi gör rätt. Det är dessutom belagt att det lönar sig att satsa på en väl fungerande första linjens sjukvård.  Det är dags att ta vårdkrisen på allvar. Det gör man inte genom att tillsätta en utvecklare. Vad som krävs är större flexibilitet och ökat entreprenörskap i vården. Landsting och regioner måste göra det enklare att starta personägda vårdcentraler för att skapa en vård som finns nära människor – var man än bor.

Anders W Jonsson (C), gruppledare och ledamot i Socialutskottet
Birte Sandberg (C), gruppledare i Region Skåne