VÄRNA SKÅNE. Vid årsskiftet hade halva mandatperioden passerat. För några dagar sedan firade (?) det rödgröna styret detta genom att sammanställa en halvtidsrapport. Där kan man läsa om hur bra allting har blivit de senaste två åren tack vare att Socialdemokraterna och Miljöpartiet håller i ordförandeklubborna. Allians för Skåne tycker att det bara är halva bilden som presenteras, och har därför i sin tur sammanställt en egen halvtidsrapport: Hela bilden efter halva tiden.

Bland annat har antalet patienter som väntar på att få en operation eller annan åtgärd ökat från 2423 i januari 2014, när Allians för Skåne styrde, till 4383 i januari 2017.

Mellan 2014 och 2016 har kostnaderna för hyrpersonal ökat från 234 miljoner kronor till 409 miljoner kronor, samtidigt som antalet disponibla vårdplatser har minskat från 2949 till 2850.

Allians för Skåne har sedan Henrik Fritzon (S) blev ordförande för regionstyrelsen lagt ett otal förslag som skulle kunna höja kvaliteten på sjukvården samtidigt som kostnadsutvecklingen kan dämpas. De flesta väntar fortfarande på att genomföras av styret.

Johan Folin