VÅRDA SKÅNE. Forskningsanläggningen Max IV har använts i ett forskningsgenombrott med betydelse för hur Alzheimersjuka ska kunna få en bättre behandling. Och för den skånska sjukvården. I ett pressmeddelande från Lunds universitet berättas om framsteget.

Max IV i Lund.
Foto: Susanne Nilsson (CC BY-SA 2.0)

En ny studie av ett antal Lundaforskare ger ökad kunskap om beta-amyloids betydelse för sjukdomens utbrott och ger hopp om framtida behandlingsmetoder. Kanske kan man hitta en metod att hindra de proteinanhopningar som orsakar den så drabbande sjukdomen.

Pengar till studien har bland annat kommit från EU via Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, där Region Skåne deltar i besluten.

Skåne och Lunds universitet visar alltså framfötterna, och man får en kvittens på att forskningsanläggningar som Max IV och ESS är betydelsefulla för de skånska framstegen. Förutom ett mindre mänskligt lidande så är Alzheimer resurskrävande för omsorg och sjukvård. Varje patient som kan få sjukdomen stoppad är en stor vinst för denne, försläktingar och för hela samhället.

Peter J Olsson