DEBATT. Jag är glad över att det rödgröna styret tyckte om Moderaternas förslag om att inrätta ett politiskt organ med ansvar för e-hälsa så mycket att man valde att införa det innan de långsamma motionsprocesserna slutförts.

Det ger förhoppningar om att man verkligen förstått innebörden och vikten av detta arbete. Jag blir däremot oroad när jag läser citaten från Henrik Fritzon (S) i samband med att Beredningen för e-hälsa startade upp. I Kristianstadsbladet den 16/1 beskrivs hur Region Skånenu gör stora satsningar på utbyggd e-hälsa, som att kunna boka tider online, ordna läsplattor till hemsjukvården och införa digitala besök.

Allt detta är väldigt bra, och fina lösningar för att ge våra patienter en bättre vård, men det är samtidigt bara att skrapa på ytan i vad som verkligen behövs.

Vi måste vara modigare, djärvare och kunnigare än så. Vi ska prata om öppna system och standarder, där primärvårdens och slutenvårdens system kan kommunicera med varandra utan hinder. Där patienten och dess integritet och säkerhet ligger i fokus, samtidigt som vi ger dem de mest effektiva lösningarna. Vi behöver prata om hur vi erbjuder digitala lösningar så som Min doktor och Kry möjlighet att skriva och läsa data från journalsystemen, för att erbjuda våra medborgare vård när, var och hur det än passar dem.

Digitala lösningar kan vara ganska hårda och kalla. Därför behöver man krydda dem med en mänsklig inverkan. Detta är till exempel en applikation som instruerar användaren i aktiviteter som den behöver utföra, där exempelvis en läkare gör rutinkontroller vecko- eller månadsvis. Ett gott exempel på detta är Arthro som ger sina användare övningar att utföra för att motverka artros, med läkare och sjukgymnaster som gör kontroller och kommunicerar med patienten. Detta med evidensbaserade resultat.

Det är också här kostnadseffektiviseringen börjar komma in, och det är också här det är tydligt att Henrik Fritzon inte är påläst inom området. Han säger i Kristianstadsbladet den 16/1: ”På några års sikt kommer det att vara kostnadsbesparande, men vi ställer inte upp sådana kalkyler i första rummet. Nu är det viktigaste att få till stånd utbyggnaden i ett högt tempo.”

Detta är i grunden korrekt. Men inställningen och synsättet är helt fel. Ja, det är av enorm vikt att utbyggnaden av e-hälsa sker i ett högt tempo.

Men i grunden ska det kretsa kring ett stort mål. I beredningens fall har man satt den i mångt och mycket välformulerade e-hälsostrategin som leddokument, vilket är bra. Vi behöver dock vara ännu mer konkreta än så. Jag tror att ett bra mål för det här arbetet kan formuleras i en mening: Vi ska halvera kostnaderna, samtidigt som vi dubblar kvaliteten för våra patienter.

Har vi detta till grund för alla satsningar, piloter och upphandlingar vi gör, så kommer vi börja se resultat. För gör vi kloka, modiga och kunskapsunderbyggda beslut, så kommer vi successivt se sjunkande kostnader och en ökad kvalitet.

Simon Röstin (M)
Vice ordförande beredningen för e-hälsa

(Publicerad i Kristianstadsbladet 13/3 2017)