DEBATT. Remisstiden har nu gått ut för den så kallade Reepalu-utredningen om vinster i välfärden och kritiken från många tunga remissinstanser är svidande. De enda som just nu verkar vilja hålla fast i Reepalus utredning är Vänsterpartiet. Centerpartiet i Region Skåne har varit tydliga med vår kritik och hoppas att S och MP regeringen tar sitt förnuft till fånga och gör det enda rätta med hela utredningen. Nämligen att lägga den i papperskorgen.

Vi i Centerpartiet menar att det naturligtvis är kvaliteten som är det viktigaste inom välfärden, inte vilken ägandeform vården har. Centerpartiets fokus är att förbättra kvaliteten och valfrihet samt att korta de allt längre vårdköerna. Då behövs snarare fler än färre privata vårdentreprenörer. I Skåne drivs 17 av de 20 bästa vårdcentralerna i privat regi, som präglas av god kvalitet och bra bemötande gentemot patienten.

I Skåne verkar alla aktörer, offentliga som privata, under samma villkor i de olika vårdvalen med lika höga ersättningar. Men det finns en stor skillnad – skattebetalarna står för förlusterna i de offentliga vårdcentraler som går med förlust. För 2015 var siffran uppe i 65 miljoner i ansamlad förlust.

För Centerpartiet är det viktigt att ha god kontroll på verksamheterna och att vi får en bra leverans för de skattepengar som Region Skånes invånare betalar. Om regeringens vänsterpolitik får fullt genomslag kommer vårdcentraler stängas, köerna förlängas och valfriheten att minska.

De kvalitetsbrister som finns inom välfärden kommer vi inte åt genom att begränsa den valfrihet som invånarna tycker är viktig. Istället måste krav och uppföljning skärpas och likställas, för att säkerställa kvaliteten både i offentlig och privat driven vård.

Centerpartiet vill inte flytta viktiga beslut från medborgarna till politiken, allt ska börja hos Dig!

Birte Sandberg (C)
Gruppledare

Lars-Göran Wiberg (C)
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden