KRÖNIKA. Också Malmö behöver en uppgraderad kollektivtrafik. Men Malmö behöver inte spårvagnar. Tvärtom ger flexiblare och billigare busslösningar möjlighet till mer och bättre kollektivtrafik. Moderaterna verkar både i Region Skåne och i Malmö stad för modern och miljövänlig kollektivtrafik.

Det betyder inte att kollektivtrafiken kommer att sakna rälsbunden trafik. Öresundstågen och Pågatågen förbinder i dag Malmö med såväl Trelleborg och Ystad som med Köpenhamn. Och detta alldeles bortsett från vad som nås via stambanan mot Hässleholm och Västkustbanan mot Göteborg. Tågpendlingen mellan Malmö och Lund är tät, likaså över Öresundsbron.

Och spårtrafiken utvecklas: Trelleborg har fått Pågatåg. Stambanan mot Lund blir snart fyrspårig. Och den kombinerade Malmöringen med Pågatåg mot Lomma och Kävlinge kommer att göra mycket för kollektivtrafiken.

Inte minst att Lomma får snabba och bekväma tåg både in i Malmö centrum och till arbetsplatser vid Svågertorp och förhoppningsvis snart Fosieby kommer att innebära ett lyft för pendlarna. Och avlasta E6 och Västkustvägen.

Spårbunden trafik är bra där dess fördelar kan utnyttjas, där stora mängder människor ska resa korta sträckor. Men på många andra linjer är bussar överlägsna i funktion och pris.

Inom staden har Malmöexpressen – linje 5 – varit en framgång. Fler linjer borde graderas upp till detta: Egna körfält, längre bussar och täta avgångar, vilket är huvudpunkterna i konceptet.

Eldrift blir det naturliga valet för nya linjer. Just nu arbetas med avsiktsförklaringar om två elbusslinjer, ringlinjen nr 3, och linje 7. Med nya kollektivtrafikfält och ombyggda väggupp som bara hindrar dem som kör för fort skapas snabba linjer, samtidigt som annan trafik också får det lättare. Den rödgröna majoriteten i Malmö har ju velat göra det svårare för biltrafiken – vilket också drabbat busstrafiken: avsmalnade gator ger stockningar, farthinder är ett arbetsmiljöproblem för förarna. Kan vi bli av med detta är mycket vunnet.

Övriga busslinjer ska ha en god trafik, vi ska tidigt dra busslinjer till utbyggnadsområden. Vi behöver också bättre förbindelser till Malmö AirPort – Sturup. Det får vi råd med utan spårvagnarna.

Malmö är en stad som är idealisk för cykling och gång, vilket ska uppmuntras.

Kollektivtrafik får heller inte ses endast som stål och asfalt. Det är ett komplext system som samverkar med bostadsbyggande, handel och arbetsplatser. Bussar och tåg ska underlätta för människors liv, det är inte människorna som ska tvingas in i vissa lösningar. Och om vi utgår från resenärerna ser vi att ett viktigt område är tryggheten. Tryggheten i att bussen kommer så att man hinner i tid till skolan eller arbetet, men också tryggheten i att kunna åka buss eller tåg och slippa oroa sig för hotfulla eller störande personer. Det ska vara tryggt att åka buss, vänta på en hållplats eller gå från hållplatsen till hemmet.

Malmös rödgröna ledning har satsat på spårvagnslösningar i diskussionerna med Sverigeförhandlingen, och därför finns det ännu inget avtal framme och Malmö riskerar att hamna sist i kön. Precis som i så många andra fall satsar man hellre på symbolåtgärder än på den lämpligaste och mest resurssnåla lösningen. De tycker att spårvagnar är häftiga, när det häftigaste med dem brukar bli notan. Men är Miljöpartiets prestigeprojekt verkligen det vi ska lägga skattemedel på? Till skillnad från busslinjer är spårvägar av lätt insedda skäl mindre anpassade för en samhällsbyggnad som tar hänsyn till stadens utveckling.

Nu försöker Malmö skjuta Sverigeförhandlingen framför sig. I torsdagens Sydsvenskan (9/3) vill de rödgröna få det till att Malmö kan förlora statligt stöd om man inte väljer spårvagnslinjen. Det är förstås bara dimridåer. Det enda som kan skada Malmö är om spårvagnsförkämparna låser förhandlingarna. Ja, det kan ju skenbart bli något mindre pengar när man når samma resultat med billigare busslösningar.

Sverigeförhandlingen har inte haft något problem att teckna avtal med Helsingborg och Region Skåne om busslösningar. Självklart kan Malmö få en bra överenskommelse enligt samma riktlinjer.

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd i opposition
Region Skåne