KRÖNIKA. I dag infaller den Internationella Kvinnodagen, en betydelsefull dag för oss alla!

I mitt politiska liv fick jag tidigt lära mig hur viktigt det var med jämställdhet och att det alltid i alla sammanhang skulle finnas en bred representation. Det var inte alltid enkelt och ibland tyckte jag som anordnare av seminarier och liknande att det var väl inte så viktigt att hitta en kvinna i varje sammanhang. Men se det var det, något som jag förstod ganska snabbt.

Jag hade flera goda mentorer, som lärde mig förstå vikten av jämställdhet!

Karin Ahrland är kanske den som lärt mig mest, tidigare ordförande i Fredrika Bremerförbundet, ordförande i Riksdagens justitieutskott, minister och ambassadör. Numera lever hon ett lugnare liv på Österlen med en katt i en stuga fylld av böcker. När vårt gamla gäng från forna dagar sågs på det klassiska Brösarps Gästis härförleden, gav jag Karin den uppmärksammade skriften ”Duktiga flickors revansch” av Birgitta Ohlsson. Någon dag senare ringde hon, gav en personlig och ingående recension av boken, mestadels positiva kommentarer men också en del kritiska synpunkter. Framförallt la jag märke till Karins allmänna reflexion: ”Jag känner själv igen mycket!”

Det har förvisso hänt en hel del i kampen för kvinnans rättigheter i vårt land, men fortfarande finns påtagliga skillnader, som inte kan förklaras på annat sätt än att männen favoriseras. Jag vill rekommendera Birgitta Ohlssons skrift, som är mycket väl värd att läsa, den är välskriven och med intressanta historiska nedslag. Du behöver inte vara feminist för att finna nöje i denna läsning.

Under mina år i EU-parlamentet lärde jag mig att kvinnans ställning i Europa ser väldigt annorlunda ut, vilket har medfört att parlamentet har ett särskilt Kvinnoutskott, något som jag tyckte var konstigt. Men jag förstod efterhand att detta utskott var viktigt för att kvinnornas ställning skulle stärkas i EU-parlamentet, detta parlament dominerat av män.

I dag ser situationen bättre ut, men tillräckligt har inte gjorts. Nyligen valdes en traditionell, italiensk man till talman i parlamentet. De ytterst kompetenta kvinnorna röstades tidigt bort, trist övermåttan trist. Dock, glädjande är att min förra kollega, Cecilia Wikström, blev ordförande i det betydelsefulla utskottet för samtliga utskottsordförande.

Som EU-parlamentariker ägnade jag mig huvudsakligen år ekonomiska frågor och finans- och bankreglering, ett område fyllt av män. Det finns en del forskning som tyder på att om fler kvinnor varit i ledande ställning hade finanskrisen kunnat mildras. Det var inte ”Lehman Sisters” som startade lavinen, utan ”Lehman Brothers”!

Särskilt engagerade jag mig för att få in fler kvinnor i Europeiska Centralbankens ledning. Flera år fanns inte en enda kvinna i ledningen! När jag först väckte frågan tycker flera kolleger att det var en icke-fråga.

När ECB:s chef skulle tillsättas, frågade jag Mario Draghi, som också fick det viktiga uppdraget, om han såg problem med att bankens ledning endast bestod av män. Svaret var undvikande och jag fick gliringar från kollegerna att jag ställde en ovidkommande fråga, när det handlade om penningpolitik. Jag fortsatte uppmärksamma finansministrarnas oförmåga att se denna manliga bastion som ett problem, både ur politisk synvinkel och vad gäller kompetens.

Det finns vetenskapliga studier som visar att diversifierat ledarskap fungerar bättre, inte minst i kristider. Att det inte fanns en enda kompetent kvinna inom penningpolitiken i Europa faller självfallet på sin egen orimlighet.

Men efter ett antal påstötningar ökade stödet och insikten bland dem som makten haver började infinna sig. Min roll var givetvis högst begränsad, men jag måste medge att det numera är roligt att se att en påtaglig förändring har skett inom ECB. Den nuvarande chefen för Sveriges Riksbank, Stefan Ingves, mandat går snart ut. Kanske vi inom kort kan få vår första kvinnliga riksbankschef? Flera lämpliga kandidater finns, min favorit är Kerstin af Jochnick, idag vice riksbankschef.

Olle Schmidt (L)