DEBATT. I dag är det internationella kvinnodagen. En dag som uppmärksammas runt om i hela världen och sätter frågor rörande kvinnors rättigheter och jämställdhet i främsta rummet. Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Många ser på Sverige när de vill öka jämställdheten inom sina länder och det ska vi vara stolta över. Fast vi är ett av världens mest jämställda länder så finns det fortfarande områden som är inte är jämställda. Den ökande psykiska ohälsan är ett tydligt exempel där stora skillnader finns och där unga flickor sticker ut negativt.

Ulrika Heindorff (M).

FN:s världshälsoorganisation WHO säger att psykisk ohälsa är en av de största och snabbast växande
utmaningarna mot folkhälsan i världen. I Sverige går det att läsa i befolkningsundersökningar att mellan 20–40 procent av den svenska befolkningen lider av någon form av psykisk ohälsa. Under senaste år har utvecklingen fortsatt åt helt fel håll.

Om vi riktar fokus på Skåne och läser i Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2016 där 27 000 ungdomar har besvarat frågor gällande deras upplevda hälsa så är det tydligt att den psykiska hälsan hos ungdomar och i synnerhet unga flickor försämras drastiskt. När frågor har besvarats gällande om man har känts sig nere, varit ängslig/orolig och haft svårt att sova visar alla svar på en tydlig negativ trend – skånska flickor mår betydligt sämre idag än 2012 när förra mätningen genomfördes. Den största försämringen visar sig hos flickor i årskurs nio och i gymnasiets årskurs två. Under den perioden i livet formar unga människor sitt liv, därför blir det extra bekymmersamt att så många behöver kämpa med att må dåligt samtidigt.

Dan Ishaq (M).

När det kommer till psykisk ohälsa visar forskningen att även lindrigare former av psykisk ohälsa bland unga ökar risken för framtida psykiatrisk vård, självmordsförsök, försörjningsproblem och för tidig död. Den negativa trenden rörande den psykiska hälsan är alarmerande.

Under förra mandatperioden var Moderaterna med och genomförde det vi kallar Första linjen och En väg in. Detta tog sikte på just unga med lättare psykisk ohälsa som snabbt och i ett tidigt skede ska få hjälp. Detta tror vi har hjälp många flickor och pojkar. Men mer behöver göras. I och med utbyggnaden av Första linjen så ökade även trycket på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Det visade sig att en del av dem som sökte Första linjen behövde hjälp hos BUP.

Vi moderater tror att det är viktigt att BUP får rätt resurser och kan utvecklas på ett bra sätt och stödja ungdomar i alla Skånes 33 kommuner. Vi tror på samverkan mellan elevhälsan, Första linjen och BUP. Vi moderater tror även att det behövs mer patientmakt och valfrihet inom psykiatrin. Detta gäller både inom barn- och ungdomspsykiatrin men kanske främst inom vuxenpsykiatrin. Vi anser att flickor i riskzonen gällande ålder och bostadsort exempelvis måste prioriteras i arbetet med psykisk ohälsa.

Nu är det dags att vända trenden med ökad psykisk ohälsa och vara extra uppmärksam på den ökande psykiska ohälsan bland flickor och sätta in särskilda insatser här.

Ulrika Heindorff (M)
Andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård i Region Skåne

Dan Ishaq (M)
Ledamot i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård i Region Skåne