DEBATT. På DN Debatt den 3/3 påstår företrädare för distrikts- och allmänläkare att digitala vårdtjänster dränerar finansieringen av den svenska sjukvården. Vi vänder oss mot den beskrivningen. Vi menar tvärtom att nya innovationer är en förutsättning för att säkra en långsiktig finansiering och kompetensförsörjning i svensk sjukvård.

Simon Röstin (M).

För oss är det en självklarhet att vården ständigt utvecklas och anpassar sig efter människors behov. Patienter ska kunna välja att kontakta vården via video, chatt eller mail lika enkelt som man idag man använder telefon och fysiska möten. Internationella jämförelser visar att svensk hälso- och sjukvård håller toppklass i medicinsk kvalitet, men halkar efter när det gäller bemötande, tillgänglighet och service. Digitaliseringen ger oss här nya verktyg att sluta tvinga patienter att passa en snävt tilltagen telefontid eller behöva sitta i ett väntrum i onödan.

Debattörerna lyfter en viktig poäng när det gäller ersättningsmodeller för den digitala vården. I dag tvingas patienter som vill kunna kontakta vården digitalt gå via en vårdcentral i Region Jönköping, då de varit framsynta nog att inkludera digitala vårdmöten i den reguljära primärvården. Problemet är dock inte att Jönköping varit framsynta, utan att de flesta andra landsting och regioner släpar efter! Det resulterar i att dessa digitala vårdbesök faktureras som ett dyrare utomlänsbesök, vilket hade undvikits om alla vårdgivare hade erbjudit moderna digitala kontaktvägar.

Vi arbetar därför intensivt i våra respektive regioner för att modernisera både ersättningsmodeller och vårdavtal för att möjliggöra detta, och inom SKL pågår ett arbete för att se över hur digitala vårdbesök ska debiteras och tekniskt integreras i vården.

Daniel Forslund (L).

Samtidigt ser vi att den svenska sjukvården är ineffektiv och att köerna ökar. I en rapport från McKinsey från juni 2016 beräknas att svensk sjukvård med hjälp av bland annat digitala besök kan minska kostnadstrycket i den svenska sjukvården med så mycket som 180 miljarder kronor fram till 2025. Då måste vi vara självkritiska och undersöka vilka hinder vi har för att detta ska bli verklighet.

Det är av enorm vikt att utbyggnaden av e-hälsa sker i ett högt tempo. Vi löser inte vårdens resursproblem genom att bromsa teknikutvecklingen. Lösningen ligger i att ta ett starkt gemensamt ledarskap från både politik och verksamhetschefer för att skapa de moderna regelverk och arbetssätt som balanserar innovationskraft med säkerhet och ekonomisk hållbarhet.

Den svenska sjukvården är bra men ineffektiv. Ska vi kunna åtgärda detta kan vi inte hindra de som kommer med nyskapande lösningar, utan välkomna kreativa och seriösa aktörer som Kry och Min Doktor som bidrar med nya lösningar för att säkra vårdens långsiktiga finansiering.

Simon Röstin (M)
Vice ordförande Beredningen för e-hälsa, Region Skåne

Daniel Forslund (L)
Innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting

(Publicerad på DN Debatt 6/3)