VÅRDA SKÅNE. Kristdemokraterna har lämnat in en motion till Region Skåne om att ögonsjukvården ska ta hjälp av optiker med högre utbildning (optometrister) för att korta köerna till ögonkontroller för diabetiker.

Birgitta Södertun (KD).

– Köerna till ögonkontroller växer kraftigt. Bor man i Skåne löper man som diabetiker större risk att drabbas av ögonskador än i riket i stort.  Vi måste tänka nytt för att slå vakt om den här gruppens hälsa, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne.

Socialstyrelsens riktlinjer säger att patienten ska få genomgå kontroll minst en gång vartannat år. Region Skåne lever inte upp till målet – och utvecklingen går åt fel håll. I sjukvårdsförvaltning Kryh har andelen som fått undersökning i tid sjunkit från 90 till 75 procent mellan 2014 och 2016. Samma trend ses i sjukvårdsförvaltning Sund; från 92 till 75 procent. På SUS ses en marginell förbättring, men man klarar fortfarande inte målet.

Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian.

Konsekvenserna är förödande. Vid en jämförelse gjord 2015 var andelen drabbade av så kallad diabetesretinopati signifikant högre i Skåne än riksgenomsnittet (32,3 jämfört med 28,2 procent).

Idag finns ca 250 optometrister i Sverige och ca 20-30 nya utbildas per år.  Yrkesgruppen har kompetens att utföra ögonkontroller, men samarbetet mellan ögonsjukvården och denna yrkesgrupp är begränsat.

– Vi måste ta tillvara på denna kompetens för patienternas skull. Vi föreslår därför att Region Skåne ska utreda förutsättningarna för att få igång organiserade samarbeten med optometrister för att på så sätt öka tryggheten för diabetikerna, säger Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Se motionen i sin helhet genom att klicka här.

Mattias Svensson
Gustav Lundblad