VÄRNA SKÅNE. Först skulle Region Skåne inte besvara Reepalu-remissen, sedan gjorde man det ändå. Detta ledde till att Allians för Skåne i regionstyrelsen krävde att remisser ska behandlas i bättre demokratisk ordning, så att remissväsendet används som det är tänkt, vilket Socialdemokraterna och Miljöpartiet ställde sig bakom. Det finns ständigt nya remissvar som ska skrivas.

– När vi så fick signaler om att inte heller den politiskt mycket kontroversiella utredningen med förslag på att införa en flygskatt skulle besvaras av Region Skåne tog jag upp det direkt med Henrik Fritzon som (14/2) lovade att det skulle tas fram ett svar, antingen i god tid före remisstidens utgång (1/3) eller efter att anstånd hade begärts, säger Birgitta Södertun, gruppledare för Kristdemokraterna.  Fritzons löfte lugnade mig.

De senaste dagarna har företrädare för Alliansen gång på gång frågat Styret om utredningen ”En svensk flygskatt” (SOU 2016:83) ska besvaras eller inte, om anstånd har beviljats eller inte. Yttrandet skulle hanteras av regionala utvecklingsnämnden den 17 mars.

– I dag har jag fått veta att det inte blir något remissvar, fortsätter Pontus Lindberg. Det beskedet ska ha fåtts efter en förfrågan så sent som i går eftermiddag, dagen innan remisstiden gick ut, säger regionrådet Pontus Lindberg (M), 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Hanteringen är under all kritik.

– Jag kan förstå att S och MP inte vill lämna in ett remissvar som kritiserar utredningen om att införa flygskatt, då det är en hjärtefråga för de rödgröna samtidigt som majoriteten i Region Skåne är emot en sådan då den lär flytta ännu mer trafik till Kastrup, säger Pontus Lindberg.

– Förslaget hotar skånska jobb. Att mygla med besvarandet av remisser för att hålla undan kritik är ett lågvattenmärke, avslutar Birgitta Södertun.

Bakgrund

När det i januari stod klart att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne inte hade för avsikt att besvara Reepalu-remissen om begränsningar av vinster i välfärden försvarade regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) det med att Styret hade flyttat resurser för remissbesvarande från administration till sjukvård. Och att det ändå inte spelade någon roll vad Region Skåne skrev. Därför skickade Allians för Skåne in ett eget yttrande.

När Alliansen inför regionstyrelsens sammanträde den 7 februari 2017 krävde att Region Skåne skulle besvara remissen och använda Alliansens yttrande ledde det till att S och MP ändå tog fram ett eget yttrande som stödde utredningens förslag.

Jonas Duveborn