VÄRNA SKÅNE. Sverigedemokraterna tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet valde på regionfullmäktige i dag (28/2) att inte ge Region Skånes personal ökad makt när de som tungan på vågen valde att inte bifalla Caroline Wessels (M) och Carl Johan Sonessons (M) motion om rätt att jobba kvar till 70.

Debatten var både engagerad och djupt ideologisk. MP var i och för sig frånvarande i debatten. Och från Amela Hodzic (S) och Anders Svärd (S), hördes mest tekniska argument, som var svåra att få ihop, och som går på tvärs med den egna politiken. Men V var på hugget.

– För att kunna låta de mellan 67 och 70 år jobba kvar måste de lagstadgade åldersgränserna i socialförsäkringen ändras, sa Amela Hodzic.

Samtidigt framhöll hon:

– Region Skåne jobbar redan i dag med att förbättra arbetsvillkoren för äldre, och anställer folk över både 67 och 70.

– Tydligen går det alldeles utmärkt att anställa de som har fyllt 67, kontrade Caroline Wessel. S och MP vill dock hellre att arbetsgivaren ensidigt ska få bestämma vem som ska få möjlighet att arbeta kvar.

Agneta Lenander (V) och Sara Svensson (V) gjorde det till en klassfråga: Lika villkor för alla. Alla ska sluta jobba när de är 65, senast. Agneta Lenander var mest oroad över att förslaget skulle göra att vi får dement och olämplig personal i vården. Hon fokuserade på att man inte ska tvinga de som redan är utslitna att jobba ännu längre.

Det spelade ingen roll att Carl Johan Sonesson gång på gång upprepade:

– Det handlar om att ge personalen en rättighet. Är du egenföretagare kan du jobba så länge du vill, men i offentlig tjänst tvingas du bort vid 67. Sedan är det på nåder upp till arbetsgivaren att återanställa personalen från bemanningsbolag till dubbla eller tredubbla kostnaden.

Carl Johan Sonesson läste också från Socialdemokraternas hemsida om vilken politik de vill se för äldre:

”Idag kan allt fler se fram emot många friska år och ett långt liv. Det ställer krav på äldreomsorgen, sjukvården och vårt gemensamma pensionssystem. För att klara utmaningen behöver vi öka sysselsättningen och antalet arbetande timmar. Socialdemokraternas viktigaste mål är att till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Fler jobb och lägre arbetslöshet är den viktigaste vägen till bra pensioner och tillräckligt med resurser till välfärden. Vi vill möjliggöra för fler att arbeta längre. Ett aktivt och gott liv efter pensionsåldern ska stimuleras.”

– Varför tar du inte chansen att gå före partiet nationellt och genomföra den politik som S står, frågade han Amela Hodzic, som viftade undan det med att S har en annan politik i regionen.

Carl Johan Sonesson refererade sedan till SKL:s ordförande, Lena Micko (S), som nyligen konstaterade att det offentliga bör gå fram på två linjer för att klara sin framtida kompetensförsörjning: Erbjuda befintlig personal att jobba heltid, om de vill, och låta dem fortsätta jobba efter uppnådd pensionsålder, om de vill.

– Hur ser Amela Hodzic och Anders Svärd på detta? Delar ni Lena Mickos uppfattning?

Han fick inget svar.

Stefan Lamme bidrog i debatten till att referera till alla 67-åringar som förundras över att de måste bli timanställda, trots att de får jobba kvar i regionen. Och lyfte frågan till EU-nivå:

– Region Skåne deltar i EU:s arbete om aktivt och hälsosamt åldrande, framhöll han. I detta är en viktig del att låta människor som så önskar stanna kvar längre i arbetslivet. Att det är viktigt för folkhälsan har man i varje fall förstått i resten av Europa.

Mest obegriplig blev debatten när Paul Svensson (SD) sa att han tycker att förslaget om att låta äldre jobba kvar längre är bra, men att SD inte kan ställa sig bakom det då Alliansen i ett tidigare ärende under är dagen hade röstat mot SD.

Jonas Duveborn