Just nu pågår dagens sammanträde med regionfullmäktige i Rådhus Skåne i Kristianstad. Under dagen kommer Opposition Skåne att bevaka debatterna i fullmäktigesalen och presentera de viktigaste frågorna för dig. Dagordningen finns på Region Skånes hemsida. Om du vill följa med direkt i debatterna så kan du även göra det via Region Skånes videoström.

Rådhus Skåne. Foto: Christiaan Dirksen.

Rådhus Skåne. Foto: Christiaan Dirksen.

Följ även hashtaggarna #skpol och #rfskane på Twitter.

Här kommer vi också att samla de artiklar som är aktuella för dagens fullmäktigesammanträde.

Fritzon (S) duckar debatten

Bifall för M-motion om att stärka vårdcentralernas arbete kring vuxna med varaktig funktionsnedsättning

Ökad valfrihet för bröstcanceropererade kvinnor

SD vill inte ge äldre mer makt

Fritzon är inte ångerfull

 

Artiklar publicerade inför regionfullmäktige:

Krav: åtgärda tystnadskultur inom primärvården!

Misskötta avtal och dålig planering ger vårdkris

Omedelbar Vidar-revision färdig?

”Ge folk rätt att arbeta tills de fyller 70 år”