VÅRDA SKÅNE. Liliana Lindström (M) och Carl Johan Sonesson (M) föreslog i en motion i mars 2016 att Region Skåne ska införa en så kallad bröstpeng, så att de bröstcanceropererade patienterna får en fast summa pengar att användas för utprovning av bröstprotes och inköp av specialanpassad behå i en affär de själva väljer.

– Detta är en frihetsreform för sjukdomsdrabbade kvinnor, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Nu ska Region Skåne äntligen ge dessa kvinnor en ökad möjlighet att välja det stöd de själva vill ha i stället för att de ska vara låsta till det utbud som sjukvården väljer att ta fram.

Anders Åkesson (MP).

Carl Johan Sonesson (M).

I debatten sade regionrådet Anders Åkesson (MP) att han tyckte att förslaget var bra, och att han ställer sig bakom det. I hälso- och sjukvårdsnämnden den 4 november 2016 lät det dock annorlunda.

Då röstade Socialdemokraterna och Miljöpartiet, inklusive Anders Åkesson, nej till motionen, men fick se sig överkörda av Allians för Skåne, och Sverigedemokraterna, som tog sitt förnuft till fånga och stödde en viktig valfrihetsreform för bröstcanceropererade kvinnor. Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig då mot beslutet att bifalla motionen.

I regionstyrelsen och regionfullmäktige gjorde Socialdemokraterna och Miljöpartiet helt om och valde att bifalla motionen.

Johan Folin