VÅRDA SKÅNE. Vid dagens regionfullmäktigesammanträde skulle Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun (KD) diskuterat de risker som Region Skåne och skånska patienter löper i och med Ilmar Reepalus (S) utredning om privata aktörer i välfärden. Hon hade skickat en interpellation till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) om beredskapen för att ta hand om patienter om utredningens förslag blir verklighet och privata vårdgivare tvingas lägga ned.

I det första utskicket till regionfullmäktige stod interpellationen med bland de som skulle diskuteras på dagens möte. Men igår kväll, när det skriftliga interpellationssvaret skulle kommit, framgick att styret istället valt att lämna över interpellationen till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud (S) – som dock missar dagens möte.

– Den så angelägna frågan kommer därför inte att diskuteras förrän på regionfullmäktige i april. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man i sista stund väljer att skjuta upp debatten. Man lämnar medvetet över interpellationen till en politiker som inte är närvarande, kommenterar Birgitta Södertun (KD) och fortsätter:

– Med tanke på hur omfattande kritiken mot utredningens förslag varit och hur stora riskerna för nedläggningarna av vårdcentraler är om de skulle bli verklighet, så är det synnerligen angeläget att debattera frågan. Jag ifrågasätter det här agerandet av (S), säger Birgitta Södertun (KD).

Gustav Lundblad