VÅRDA SKÅNE. Moderaterna i Region Skåne lämnade genom Carl-Johan Sonesson, Douglas Roth och Ulrika Heindorff den 13 juli 2015 in en motion om tilläggsuppdrag för förstärkt kunskap om, och omhändertagande av, vuxna med varaktig funktionsnedsättning hos särskilda vårdcentraler.

Regionfullmäktige biföll idag motionen med ett breddat utredningsuppdrag kring patientgruppens situation i primärvården som inte begränsas till möjligheten för tilläggsackreditering för vårdcentraler.

Carl Johan Sonesson poängterar att det är bra att frågan breddas men att Moderaterna fortfarande vill se att ett tilläggsuppdrag etableras inom hälsovalet. Medskicket till det rödgröna styret är att särskilt beakta vikten av valfrihet och tillgänglighet för patienterna i utredningen.

Ulrika Heindorff säger att styrets sätt att bifalla motionen kan ha att göra med beröringsskräck från det rödgröna styret gällande allt som kan liknas vid vårdval där patientens valfrihet står i centrum, men välkomnar en bredare utredning kring kunskap och behov. Resultaten hon vill se är att ett antal primärvårdsenheter i Skåne får fördjupad kunskap och att patientmakten förstärks.

Lynn Thulin